Waarom Denk in het college moet

25-03-2018 Politiek Han van der Horst

Jane Ortet (l) werd niet in de raad gekozen, Gürcü Polat-Işıktaş wel

COLUMN - Het is het streven van Denk om zich niet te presenteren als een partij voor mensen van Turkse afkomst, maar daar hebben de Schiedamse kiezers een streep door gehaald. Door het grote aantal voorkeurstemmen van kandidaten onder haar, komt de nummer twee op de lijst, Jane Ortet niet in de gemeenteraad. Zij is van Kaap-Verdiaanse afkomst. Dit is zonder meer een vervelende gebeurtenis, want zo worden etnische lijnen zichtbaar in de Schiedamse politiek en dat is geen goed idee. In een volwassen democratie organiseren mensen zich niet op grond van godsdienst of afkomst, maar op grond van hun politieke idealen.

Daarom is het des te belangrijker dat de VVD, die het voortouw heeft bij de Schiedamse collegeonderhandelingen, zijn best doet om ook Denk in het college te halen. De partij vertegenwoordigt hoe dan ook een belangrijk segment van de Schiedammers en het is niet goed voor de stad als men die links laat liggen. Het gaat er juist om deze kiezers nauwer bij het leven buiten hun eigen kring in onze stad te betrekken. En het is alleen maar democratisch als hun stem ook doorklinkt bij de ontwikkeling van het gemeentebeleid.

Besef ook dat er binnen alle etnische groeperingen in Schiedam krachten zijn die zich liever afzetten tegen de 'anderen'. Zij zaaien wantrouwen in plaats van de wil om er met zijn allen iets van te maken. Wij moeten er voor zorgen dat deze krachten – die je in elke groep vindt – geen kans krijgen om hun onfrisse werk te doen. Wij wonen met zijn allen in deze stad. Wij moeten met zijn allen er iets van maken. Daarbij laten we elkaar in onze waardes en zitten we elkaar niet zoveel mogelijk dwars. We proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen.

Het zal nog lang duren voor de Schiedammers massaal afgeleerd hebben om te stemmen op een geloofsgenoot of iemand van dezelfde afkomst, niet om zijn of haar ideeën maar omdat hij of zij eigen is. Maar dat is wel het einddoel en daarom moeten we nu beginnen met niemand uit te sluiten. Zo lang minderheden in onze stad zich aan de kant gezet voelen, zullen zij zich apart blijven organiseren en net zo geïsoleerd leven als de katholieken en de gereformeerden in de hoogtijdagen van de verzuiling.Gerelateerd