Wegwerpplastic, ballonnen en aluminium borden in ban

08-08-2019 Politiek Redactie


SCHIEDAM - Wegwerpeet- en -drinkgerij gaat in Schiedam bij openbare feestjes daadwerkelijk in de ban. Vanaf komend jaar zal bij evenementen die vergunningsplichtig en meldingsplichtig zijn, geen wegwerpplastic meer mogen worden gebruikt.

Dat schrijven burgemeester & wethouders in antwoord op een motie die bij de behandeling van de Zomernota door de Schiedamse raad is aangenomen. Dat gebeurde op voorstel van Groen Links, de motie kreeg de steun van Progressief Schiedam, D66, Fractie van Dijk, AOV, CDA, Fractie Post en SP. "In de tweede helft van het jaar zal gecommuniceerd worden over de nieuwe regels", aldus het college in een schriftelijke reactie. B&W rekent niet op veel problemen. "Er zijn op dit gebied veel initiatieven. Zo heeft Stichting Promotie Schiedam duurzame 'S'dam-bekers' laten ontwerpen en zijn er statiegeldsystemen", aldus het college.

Om het milieu in Schiedam en omstreken te verbeteren wil B&W ook het oplaten van ballonnen aan banden leggen. "Vergunningen voor ballon-op-en-los-latingen worden niet meer verleend." In het najaar zal een mogelijk verbod op ballonnen worden meegenomen in de jaarlijkse APV-wijziging, aldus het college.

Een andere maatregel die op lange termijn een duit in het zakje moet doen voor een beter milieu, is het vervangen van aluminium verkeersborden door borden van bamboe. Ook hiertoe nam de raad een motie aan. "Daar waar hele straten, buurten of wijken worden aangepakt, zullen de bestaande aluminium borden vervangen worden door bamboe borden." Maar geen oude schoenen weggooien die nog langer meekunnen: "Gezien het feit dat er nog ongeveer tweenhonderd aluminium borden in voorraad zijn, wordt voor incidentele vervangingen (bij schade bijvoorbeeld) verspreid door de stad, de bestaande voorraad aan aluminiumborden gebruikt. Dit voorkomt versnippering en vergemakkelijkt de monitoring", aldus het college.Gerelateerd