Wonen in stadskantoor - wat gaat dat kosten?

25-10-2017 Politiek Kor Kegel

Het stadskantoor zoals het in 1975 werd opgeleverd naar een ontwerp van de Rotterdamse architecten Evert en Herman Kraaijvanger; later is rondom gesloopt en kwam er het Stadserf-complex omheen met onder andere het theater en de bibliotheek

SCHIEDAM – Binnen twee maanden moet duidelijk zijn wat een verbouwing van het stadskantoor tot woontoren gaat kosten. Dat hebben burgemeester en wethouders vandaag kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad.

Dat de ombouw tot appartementencomplex overwogen wordt, was al wel bekend, maar nu gaat een financieel haalbaarheidsonderzoek van start, deelt het college van B & W mee. Het college schrijft besloten te hebben dat de resultaten voor het eind van het jaar gereed zijn.

Uit een eerste verkenning ‘Van station naar binnenstad’ kwam eerder dit jaar naar voren dat het Stadserf-complex een transformatie kan ondergaan, die de relatie met het station Schiedam-Centrum versterkt via de Singel en de Overschiesestraat en ook de relatie met de historische binnenstad verbetert. In z’n totaliteit ontstaat daardoor een betere verbinding tussen stad en station. Het college houdt het tevens voor mogelijk dat de gemeente haar relatie met de stad verbetert.

“De transformatie van het Stadserf-complex kan het vliegwiel zijn voor een grote verbetering van het omliggende gebied”, schrijft het college. Behalve de financiële haalbaarheid van appartementen in het stadskantoor laat het college ook onderzoeken wat het kost om de ambtelijke organisatie voor een deel te huisvesten in de voormalige bibliotheek aan de kant van het Stadserf. Ook de financiële haalbaarheid daarvan moet nog in 2017 duidelijk zijn. Volgens de toelichting van het collegebesluit aan de gemeenteraad.

Later, in 2018, komen ook andere ideeën over de transformatie van het Stadserf-complex aan de orde, zoals de nieuwe entree van het Theater aan de Schie aan de kant van de ruïne van het Huis van Mathenesse (het kasteel van gravin Aleida) en een herinrichting van de kop van de Singel. Ook de inrichting en aankleding van het Stadserf zelf (het plein) krijgt aandacht, inbegrepen de ‘plinten’ langs het plein, aan de ene zijde een slecht functionerend winkellint en aan de andere zijde de hellingen en trappen naar de ingang van het gemeentelijke complex.

“Gebleken is dat tussen de verschillende deelopgaven onderlinge afhankelijkheidsrelaties bestaan en dat voor sommige deelopgaven nog nader onderzoek en uitwerking moet plaatsvinden om de complexe opgave een stap verder te brengen”, legt het college uit. Er moet nog een businesscase worden opgesteld voor de ombouw van het stadskantoor en ook is er een stedenbouwkundige structuurvisie nodig.Gerelateerd