Woonvisie: 'Nieuwe Buurt' is aan vernieuwing toe

16-09-2020 Politiek Redactie/Schiedammer Online

Een straat in de Nieuwe Buurt

SCHIEDAM - Wethouder Fahid Minhas heeft vanmiddag de nieuwe Woonvisie aan de pers gepresenteerd, een honderd pagina's tellend rijk geïllustreerd boekwerk. Het is vooral een opsomming van de plannen die grotendeels het afgelopen jaar al naar buiten zijn gebracht, maar er zitten enkele nieuwtjes in. Zo is een derde treinstation in Schiedam (opnieuw) op de kaart gezet: Station Kethel. Ook opmerkelijk is dat de 'Nieuwe Buurt' volgens de gemeente aan stedelijke vernieuwing toe is. Dit is een buurt in de binnenstad met pas in de jaren tachtig gebouwde woningen.

Het huidig aantal woningen in Schiedam is ongeveer 37 duizend. Dat er de komende tien jaar zevenduizend nieuwe woningen gebouwd moeten worden, is bijvoorbeeld al vaker gezegd. Omdat er duizend woningen gesloopt worden, worden er per saldo zesduizend woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. De wethouder geeft aan dat hij in de komende tien jaar een nog groter aantal nieuw te bouwen woningen programmeert: 7.800. "Dit 'overprogrammeren' doen we, omdat plannen die gemaakt worden mogelijk niet doorgaan dan wel vertraging kunnen hebben; die zevenduizend willen we echt halen in de gestelde termijn, dus maken we plannen voor de bouw van méér woningen."

Behalve de geplande nieuwbouw, zullen bovendien bestaande woningen gerenoveerd worden en leegstaande kantoorpanden omgevormd tot woningen. Boven genoemd geprogrammeerde aantal nieuwe woningen komt ook nog dat er tweeduizend 'zorgwoningen' bijgebouwd moeten worden.

Een belangrijk verschil met de oude Woonvisie is volgens de wethouder dat de plannen om woningbouw te plegen op het voormalige Gusto-terrein en in het sportpark-Thurlede verlaten zijn. Mogelijk zou er op het terrein van de oude glasfabriek, dat bedrijventerrein is, wel enige woningbouw kunnen komen. Oppervlakte voor bedrijfsontwikkeling die opgeofferd wordt op het glasfabriekcomplex, is beschikbaar op het voormalige Gustoterrein, met als voordeel voor bedrijven dat dit aan groot water ligt. Overigens wordt niet alleen op het glasfabriekcomplex, maar ook in het gebied rond de Van Deventerstraat (waar de gemeente reeds het nodige bedrijfsmatig vastgoed in bezit heeft) aan woningbouw gedacht. 

In algemene zin is als verschil tussen de oude visie (dateert uit 2012) en de nieuwe visie aan te geven, "dat we niet gaan verdunnen maar verdichten", zegt Minhas. Bij 'verdunnen' wordt er bijvoorbeeld vooral gestreefd naar woningen met tuinen (grondgebonden woningen), bij 'verdichten' wordt er meer gedacht aan appartementen in hoogbouwcomplexen. Voor dat verdichten wordt gedacht aan het benutten van de knooppunten van het openbaar vervoer, zoals station Schiedam Centrum (Schieveste) en station Schiedam Nieuwland. 

"Hoe mooi zou het zijn als het spoortraject naar Delft verdubbeld zou kunnen worden en dat er dan een station Kethel zou kunnen komen. We hebben het station maar alvast in onze plannen ingetekend", zegt Minhas. Het is overigens pas in de periode 2025-2035, als er al een 'Station Kethel' zal komen, dat daar woningbouw geconcretiseerd zal kunnen worden. En hoe zie je hoogbouw rond Station Kethel dan voor je in de wetenschap dat landende vliegtuigen boven de buurt Kethel-Oost al erg laag vliegen? Dat zal in de toekomst kunnen passen in de  contouren van het luchtverkeer, uitgaande van het nieuwe beleid van de gemeente op dat vlak, meent de wethouder. 

Ten aanzien van 'verdichten' rond OV-knooppunt Station Nieuwland geeft de wethouder aan begin volgend jaar met 'breaking news' naar buiten te zullen komen. De wethouder wil daar nog niet verder op ingaan, maar als je hoogbouw wil gaan plegen in de buurt van het Station Nieuwland zal daarvoor ruimte gemaakt dienen te worden. Zou dat bijvoorbeeld gebeuren door de daar staande lagere appartementencomplexen op te offeren? Vorig jaar werden 66 woningen aan de Johan de Wittsingel en de Heinsiusstraat nog grondig aangepakt en werd er een energietransitie gepleegd naar 'volledig-elektrisch'. "Ja dat komt in het kader van de nieuwe totaalplannen voor dit gebied wellicht niet zo gelukkig uit", zo beaamt de wethouder. 

In de binnenstad kun je het 'rondje winkelstraten' lopen van Hoogstraat-Grote Markt-Lange Kerkstraat-Broersveld. Binnen dit rondje lag in de jaren zestig-zeventig een stuk grond braak. In de jaren tachtig zijn daar woningen gebouwd. Dit gebied heet de 'Nieuwe Buurt'. Je vindt hier veel Woonplus-huurwoningen. In de gebouwde woningen is sprake van koudebruggen, waardoor de isolatiewaarde lager wordt en de kans op condensatie en schimmelgroei groter.

De wethouder spreek van 'toen gemiste kansen' voor wat betreft de bouw van deze 'Nieuwe Buurt'. Hij refereert aan recente nieuwbouw 'Leven in de Branderij' op het voormalige terrein van de brandweerkazerne en op toekomstige nieuwbouw daar en op het Dirkzwager-terrein. Dat zijn woningen die beter passen bij de sfeer van een historische binnenstad. Wat betekent dat voor de 'Nieuwe Buurt'? Renovatie van de bestaande woningen? Slopen ervan en opnieuw bouwen van woningen? Een combinatie hiervan? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden, aldus wethouder Fahid Minhas. In het Woonvisie-rapport wordt gesproken van de jaren 2035-2045 voor de stedelijke vernieuwing van de Nieuwe Buurt.

De gemeenteraadsleden zullen zich nog dienen uit te spreken over deze nieuwe Woonvisie, die zij vorige week kregen aangeboden. Gerelateerd