Woonvisie Rotterdam dupeert buren

02-02-2017 Politiek Redactie

Nieuwbouw in Schiedam 'Over het water'

SCHIEDAM - Rotterdam houdt te weinig rekening met omliggende gemeenten bij het opstellen van de woonplannen. Dat stelt de PvdA-fractie in de Rotterdamse raad. Om die reden stellen de socialisten, samen met SP en Groen Links, voor om de sloop van twintigduizend Rotterdamse woningen een jaar te 'bevriezen'.

Rotterdam wil de huizen slopen om de verhouding tussen goedkope en duurdere woningen te veranderen. 56 Procent van de Rotterdamse woningen valt in het goedkope segment, terwijl dat in andere grote steden veertig procent zou zijn. Dat grote aanbod trekt lage inkomens aan, terwijl er onvoldoende woningen zijn voor midden- en hoge inkomens. Uitvoering van de Woonvisie, waarover eind november in Rotterdam een referendum werd gehouden, moet zorgen voor meer mooiere, duurdere woningen.

Provincie Staten lijken de plannen nu in het honderd te schoppen. Op 8 maart zal het voorstel van de drie fracties worden besproken. Hun zorg is dat er onvoldoende betaalbare woningen in de Rotterdamse regio over blijven. Zij lijken in Provinciale Staten breed steun te krijgen.

De partijen willen dat alle bouw- of sloopplannen van gemeenten uit de regio, gedurende het jaar 'bevriezen' ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincie. Zo willen zij garanderen dat er genoeg sociale woningen overblijven. "Als je twintigduizend sociale woningen verwijdert, ontstaan er hele lange wachtlijsten’’, aldus PvdA-fractievoorzitter Ron Hillebrand. De provincie kan ingrijpen als zij denkt dat de vraag en aanbod op de woningmarkt niet in evenwicht zijn.

De initiatiefnemers van het instellen van een status quo willen dat regiogemeenten onderling afspraken gaan maken over de bouw van nieuwe woningen. Net tot de provincie de zekerheid heeft dat er voldoende sociale woningen in de regio overblijven. Komen de gemeenten er onderling niet uit, dan kan de provincie regels opleggen.

Gerelateerd
Reacties