Arbitrage moet impasse verzakkingen sportpark doorbreken

18-12-2020 Sport Redactie

Achter het grasveld zie je de hekken (ballenvangers) langs velden die op het dak van de tunnel liggen; archieffoto door Louise Melchers


SCHIEDAM – Arbitrage moet voor een doorbraak zorgen in de impasse rond de verzakkingen op Sportpark Willem-Alexander. Het overleg tussen de aannemerscombinatie de het sportpark in noord aanlegde en de gemeente Schiedam heeft ‘tot nu toe’ niet geleid tot duurzame oplossingen voor de geconstateerde gebreken. Dat melden burgemeester en wethouders van de stad.

De afgelopen periode is benut om zoveel mogelijk duidelijkheid en zekerheid over de technische aspecten te verkrijgen. “Op basis van die onderzoeken en inzichten is de gemeente Schiedam samen met Rijkswaterstaat een juridisch proces gestart bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw tegen de aannemerscombinatie. Daarbij eisen de gemeente en Rijkswaterstaat dat de aannemerscombinatie de gebreken aan Sportpark Willem-Alexander duurzaam moet herstellen.” Als herstel niet mogelijk is, of niet realistisch is, vorderen de gemeente en Rijkswaterstaat een schadevergoeding van de aannemerscombinatie.

Eerder nam de aannemerscombinatie enkele tijdelijke maatregelen om de sportvelden weer in gebruik te kunnen nemen toen het bespelen van de velden was gestaakt na het constateren van de gebreken. “De gemeente Schiedam wil echter een sportpark van een deugdelijke kwaliteit waarbij verzakkingen en verplaatsingen zoals er zijn ontstaan niet voorkomen.”

Tot overmaat van ramp blijkt uit recent onderzoek dat zich nieuwe schades voordoen, aldus B&W in een kennisgeving aan de raad. Het gaat om ‘nieuwe verzakkingen en zogenaamde sinkholes, verzakkende keerwanden in de parkeerluifels en schade aan de hekwerken hier bovenop, schade aan ballenvangers en gebreken aan twee trappen waardoor de toegankelijkheid ervan in het geding komt’. Ook zijn er onvolkomenheden geconstateerd aan de noodvoorzieningen die eerder zijn getroffen bij veld 2 en 3.

De gemeente trekt bij de arbitrage samen op met Rijkswaterstaat. De rijksdienst heeft heeft onder meer opdracht gegeven voor de aanleg van de luifels en de zettingsvrije plaat. De twee overheidsorganisaties hebben op 30 november een memorie van eis voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Daarin eisen ze dat de aannemerscombinatie wordt veroordeeld tot het herstel van alle gebreken, versterkt met een stevige dwangsom.

B&W verwacht dat het arbitrale vonnis wordt uitgesproken in de eerste helft van 2022.

Tot die tijd wordt het sportpark goed in de gaten gehouden, aldus het college.Gerelateerd