Fusiebestuur HC Schiedam

29-06-2015 Sport Redactie

HOCKEY - Asvion en Spirit hebben een fusiebestuur aangesteld. Dat bestaat uit voorzitter René van der Klink (voorzitter van Spirit), vicevoorzitter Patricia Bokx (voorzitter van Asvion), Ad van Leeuwen, Theo Buwalda, Gé Hengst, Stijn Bakkeren en Focco Veenema.

De besturen van Asvion en Spirit hebben dit fusiebestuur het mandaat gegeven om de fusie verder vorm te geven. Het fusiebestuur blijft aan totdat de fusie en verhuizing gerealiseerd zijn. Vervolgens zullen de leden van HC Schiedam in hun eerste algemene ledenvergadering een nieuw verenigingsbestuur kiezen. Er zijn verscheidene commissies ingesteld:

  • Bouw, complex, velden en keuken en bar
  • Financiën, fiscale en juridische zaken
  • IT, ledenadministratie, website,
  • Sponsoring/Businessclub, Fondsen, Tenue, Logo,
  • TC, Hockey en wedstrijd gerelateerde zaken, KNHB, speelmaterialen,
  • CricketGerelateerd