Mogelijke verkoop hal Kethelhaghe, de thuisbasis van TSN en TSF

24-09-2019 Sport Redactie

Wordt deze hal een speelparadijs? (bron foto TSF)

TENNIS/BADMINTON - Tennis- en badmintoncentrum Kethelhaghe gaat mogelijk de hal, waarin zes overdekte tennisbanen liggen en waarin badmintonverenging The Smashing Fellows speelt, afstoten. Er zou een beoogde koper zijn die de hal wil gaan ombouwen in een indoor kinderspeelparadijs en trampolinepark.

De tennisvereniging TSN schrijft in een uitnodiging aan de leden voor een extra vergadering dat er geruchten rondgingen over de toekomst van Kethelhaghe. Daarom werd er een gesprek gevraagd met het bestuur van de stichting die het park beheert. "In dit overleg heeft het Stichtingsbestuur bevestigd dat zij om financiële redenen voornemens is om de hal in de nabije toekomst te verkopen. De beoogde koper wil de hal dan gaan ombouwen naar een indoor kinderspeelparadijs c.q. trampolinepark", zo schrijft het TSN-bestuur in de uitnodiging voor de vergadering aan zijn leden.

Het bestuur meldt verder aan de leden dat de binnenbanen en huidige kantine in dat geval zullen verdwijnen; de buitenbanen blijven wel. De genoemde verkoop zou nog geen gelopen race zijn, zo stelt de stichting. Aangezien de hal een nieuw soort gebruik zou krijgen, is het nodig het bestemmingsplan te wijzigen. Daarom moet voor een dergelijke verkoop de gemeente Schiedam akkoord zijn. De gemeente bekijkt nu de mogelijkheden, het bestuur verwacht daar pas in februari of maart uitsluitsel over.

"In de transactie zoals hierboven beschreven, wordt ook rekening gehouden met TSN. In de nieuwe situatie zou TSN zich dan kunnen loskoppelen van de stichting Kethelhaghe met bijvoorbeeld een eigen clubhuis. (...)" Met de ledenvergadering wil TSN duidelijk krijgen of de leden het zien zitten om met elkaar zelfstandig verder te gaan.

Ps. Dit artikel is na eerste plaatsing aangepast.