Beumer vast bij Jenevermuseum

04-09-2016 Uit Redactie

Beumer met Cor Lamers, nippend aan de Branderswijn 2015

SCHIEDAM - Directeur Marjolein Beumer is in dienst getreden bij het Nationaal Jenevermuseum. Tot dusver had zij een tijdelijk dienstverband; per 1 september is haar aanstelling vast.

Beumer was afgelopen jaar (mede-)verantwoordelijk voor diverse projecten. Bijvoorbeeld de tijdelijke tentoonstellingen over Liduina (in het kader van het Liduinajaar in 2015) en ‘Het Begin van Gin’ (nu te zien in het Jenevermuseum). Afgelopen jaar is verder hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van het depot, waaronder de klimaatkast. Ook is een start gemaakt met inventarisatie en digitalisering van de collecties. Beumer was daarnaast betrokken bij het Nationaal Jeneverfestival.

Het ontwikkelen van het online platform Wiki Schiedam is één van de toekomstige projecten. Dat wordt aangegaan met het Stedelijk Museum, waarmee afgelopen jaar de basis is gelegd voor een goede structurele samenwerking. Tevens is er collectie uitgewisseld met het Wereldmuseum voor de tentoonstelling Afrika010.

In de nabije toekomst ligt de uitdaging voor Beumer in het uitvoeren van een integraal meerjarenprogramma, gericht op herinrichting en uitbreiding van het Jenevermuseum. De fysieke uitbreiding naar de Hoogstraat (als onderdeel van het Museumkwartier) is begin 2017 naar verwachting gereed. Verder zal de samenwerking met andere (erfgoed)instellingen in Schiedam worden geïntensiveerd.Gerelateerd