De Koningsdag van Schiedam hoort thuis in Kethel

01-05-2022 Uit Han van der Horst

Foto: Paul Meuldijk


COLUMN - In de binnenstad deed men manhaftige pogingen Koningsdag te vieren. In het bijzonder rond de Nieuwe Sluis en de Grote Markt was het gezellig en druk. Toch bleef het echte  hart van de plaatselijke oranjeliefde kloppen in de dorpskern van Kethel. Daar vond verreweg de grootste vrijmarkt plaats. Daar was een lekker ouderwetse aubade. De belangstelling was dan ook massaal.

Ik bewaar zoete herinneringen aan de Kethelse Konings- en Koninginnedagen van weleer. Toen Kethel en Spaland nog een afzonderlijke gemeente vormden, werd de macht verdeeld tussen de Christelijk Historische Unie en de Rooms Katholieke Staatspartij. Men kerkte of in de oude dorpskerk of in de Sint Jacobus anderhalve kilometer verderop. Dat was een ijzersterk recept voor een grote oranjeliefde, die sindsdien is gebleven, ook al vestigden zich tienduizenden nieuwkomers in de nieuwe wijken rond het oude dorp. 

Door allerlei omstandigheden was ik er dit jaar in Kethel niet bij. Op gezag van het Algemeen Dagblad neem ik aan dat het een bescheiden Koningsdag was. Dat komt door gebrek aan vrijwilligers en ook wel door de steeds strengere regelgeving van de gemeente. Ik heb daar drie jaar geleden al een stukje over geschreven. Dat was een maand of negen voordat Corona ons in zijn greep kreeg. We kennen allemaal de consequenties.

Ik zal het kort maken: uit de opkomst blijkt dat het hart van onze stadgenoten bij Koningsdag in Kethel ligt. En dan niet alleen vanwege de vrijmarkt, maar ook om alle andere activiteiten die daar tot voor een jaar of vier vijf nog plaatsvonden. Voor de sfeer, voor het dorp, voor de traditie. 

Je moet niet proberen tegen de wil van de mensen in te regeren. Daarom zouden gemeente en verenigingsleven samen alles op alles moeten zetten de Koningsdagviering van Kethel in oude luister te herstellen. Waar een wil is, is een weg. Vooral als je nu al de koppen bij elkaar steekt, verenigingen mobiliseert en vrijwilligers werft om plannen te maken. De Koningsdag van Schiedam hoort in Kethel.Gerelateerd