Directeur Jenevermuseum

10-01-2021 Uit Han van der Horst


COLUMN - Weet U wat het mooie is van zo´n column? Je kunt je ongestraft met andermans zaken bemoeien. Deze zondag is het Jenevermuseum aan de beurt. Daar heeft het bestuur oud-lid Peter Elderman benoemd tot interim-directeur. Hij stelde onmiddellijk een management team samen. Belangrijke taak: het opstellen van een profiel voor de definitieve directeur.

Je kunt daar lang over emmeren. Je kunt daar kort over emmeren, maar uiteindelijk zal het toch op het volgende neerkomen. Neem mijn suggesties over. Dan kan de vacaturemelding volgende week de deur uit.

Een directeur van het Jenevermuseum heeft vier taken. Hij voert de dagelijkse leiding, hij zorgt voor een aantrekkelijk tentoonstellingsbeleid. Hij brengt het museum en zijn aanbod niet alleen plaatselijk maar ook landelijk effectief onder de aandacht. Hij zet samenwerkingsprojecten op touw in samenwerking met andere instanties en bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn de nu door Corona helaas genekte jenever- en ginfestivals.

Een belangrijk aspect van het werk, dat alles doordesemt, is de fondsenwerving. De nieuwe directeur moet in staat zijn bij overheden en particulieren geld los te praten. Anders wordt het niks.

Je kunt niet zomaar leiding geven aan een museum. Talent en aanleg zijn onvoldoende. Kennis van zaken is onontbeerlijk, hetzij opgedaan in de praktijk, hetzij in een opleiding. Op de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten kun je een bachelor en een master cultureel erfgoed halen. Een directeur van het Jenevermuseum moet echter ook beslagen ten ijs komen op het gebied van industrieel erfgoed. Een achtergrond in de bedrijfstak gedistilleerd strekt bij dit alles natuurlijk tot aanbeveling maar niet meer. Wie het runnen van een museum met daarin veel cultureel en industrieel erfgoed in de vingers heeft, kan zich de noodzakelijke kennis over het drankwezen wel eigen maken. Bovendien is hij of zij omringd door deskundigen, zowel onder de betaalde staf als onder de vrijwilligers.

Het bewaren van een traditie is een wezenlijke taak van het Jenevermuseum maar we moeten nooit vergeten dat het gedistilleerd in Nederland een springlevende bedrijfstak is, die na een lange periode van teruggang aan een tweede jeugd begint. De aandacht voor het verleden mag die voor het heden nooit verdringen. Het is aan de nieuwe directeur op dat gebied een aantrekkelijke balans te vinden.

Dan is er nog iets: de directeur moet echt verstand hebben van sociale media. Zonder een spetterende aanwezigheid op het internet heeft een kleine, gespecialiseerde instelling als het Jenevermuseum geen toekomst.

Tenslotte: het is absoluut noodzakelijk dat de nieuwe directeur een prettig mens is. Niet iemand die zich opsluit te midden van de museale schatten maar die actief naar buiten treedt. Je mag een dergelijke persoonlijkheid nooit verwarren met een draaikont of een type dat moeilijkheden uit de weg gaat. Juist een open persoon is in staat knopen door te hakken. Die schrikt – als het nodig is – net zo min terug voor slechtnieuwsgesprekken. Toch is hij of zij een verbinder die van het Jenevermuseum een knooppunt weet te maken van ontmoetingen. De eerste jaren zal het zevenhonderdvijftigjarig bestaan van Schiedam in 2025 veel aandacht vergen van de nieuwe directeur. Want dan moet er uiteraard op schitterende wijze worden uitgepakt, hoort het museum een der stralende middelpunten te zijn van de festiviteiten.

Hebben jullie dit gezien daar op de Lange Haven? Schrijf dan nou maar een mooie vacature.Gerelateerd