Mondriaan Fonds steunt stedelijk en 26 andere musea

01-09-2020 Uit Redactie


SCHIEDAM -  Het Stedelijk Museum kan zestigduizend euro tegemoet zien van het Mondriaan Fonds. Dat kondigde vandaag aan in totaal 27 'kleinere' musea te gaan ondersteunen met een gelijk steunbedrag voor iedere museum.

Ook het Cobramuseum in Amstelveen, Museum de Lakenhal in Leiden, het Natuurmuseum Brabant en Museumpark Archeon kunnen dus zestigduizend euro tegemoet zien. Alle hebben ze jaarlijkse bezoekersaantallen tussen de veertig- en honderdduizend. "Alle aanvragen van musea die aan de voorwaarden voor de regeling voldeden, zijn positief beoordeeld en toegekend."

Het Mondriaan Fonds komt tot die stap om de museum overeind te houden in financieel moeilijke tijden. De Museumvereniging becijferde in juli dat de eigen inkomsten van musea met tachtig procent zijn gedaald als gevolg van de Coronacrisis. Behalve de lagere inkomsten uit toegang, in de periode van sluiting en opening met minder bezoekers, zijn ook de inkomsten uit horeca en museumwinkels gekelderd. Ook zaalverhuur voor evenementen is er afgelopen maanden niet of nauwelijks geweest. 

De begroting van musea draait gemiddeld ongeveer voor de helft op publieksinkomsten. De gaten die daarin zijn geslagen zijn over het algemeen groter dan zestigduizend euro, maar de toezegging van het fonds helpt volgens de musea zeker om de ernstigste gevolgen op te vangen.

Eerder gaf het Mondriaan Fonds al geld aan 28 grotere regionale musea met tenminste honderdduizend bezoekers per jaar; in totaal zestien miljoen euro. Dat bedrag was afkomstig uit het eerste steunpakket van het Ministerie van OC&W; met de ondersteuning van de kleinere musea is nog eens 1,6 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag komt uit de eigen middelen van het Mondriaan fonds. 


Gerelateerd