Nieuwe letterkundige kring in Schiedam

04-10-2016 Uit Redactie

SCHIEDAM - 'Aandacht genereren, en deze levend houden, voor schrijvers die in Schiedam zijn geboren of hebben geleefd.' Dat is kort samengevat het streven van een nieuwe stichting, het Literair Gezelschap Schiedam.

Misschien niet voor iedereen een open deur, maar Schiedam en de Nederlands literatuur zijn elkaar niet helemaal vreemd. Bordelijk, Reve, Biesheuvel, Annie M.G. en Ida Gerhardt, Piet Paaltjes natuurlijk, allemaal hebben ze zo hun stappen gezet in de Jeneverstad, allemaal hebben ze zich laten inspireren door de Lange Haven en de Korte Achterweg.

Maar wie koestert die herinnering aan de beroemde schrijvers in Schiedam? Dat wil het Literair Gezelschap Schiedam (LGS) gaan doen. Een gelegenheid waarmee het LGS zeer is ingenomen, is de bijeenkomst van het Bordewijk Genootschap op 29 oktober in de Korenbeurs. Ook het feit dat op 16 oktober het stuk Bint van Bordewijk ten tonele wordt gebracht in het Theater aan de Schie, stemt het genootschap opgetogen.

Een van de doelstellingen van de stichting is elk jaar een (Schiedamse) schrijver in het zonnetje te zetten. Zo zijn er plannen om in 2017 Francois Haverschmidt vol onder de aandacht van zo veel mogelijk mensen te brengen, omdat het dan precies honderdvijftig jaar geleden zal zijn dat zijn bekendste werk 'Snikken en Grimlachjes' is uitgegeven. Maar ook het genootschap wil ook lezingen, schrijversavonden, theatervoorstellingen, literaire wandelingen en ook publicaties organiseren of steunen.

Om deze ambitie waar te maken, is het gezelschap op zoek naar donateurs. Wie voor het eerste jaar vijftien euro of meer doneert mag zich voortaan lid van het gezelschap noemen. De eerste honderd aanmelders die een bedrag van vijftig euro of meer doneren, krijgen een facsimile herdruk van Ferdinand Bordewijks 'Verbrande Erven', de roman die zich helemaal in Schiedam afspeelt.

Leden en vrienden van het LGS worden op de hoogte gehouden van relevante activiteiten in de stad en omgeving, en krijgen zo mogelijk korting. Op verschillende momenten zullen er gelegenheden zijn om elkaar te ontmoeten.Gerelateerd