Provincie draagt voor: kans op miljoen voor stedelijk

19-02-2020 Uit Redactie

Bij de tentoonstelling Modest Fashion; foto: Aad Hoogendoorn


SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam dingt naar een subsidie van één miljoen euro, en gooit hoge ogen.

Het Schiedamse museum is door de provincie Zuid-Holland voorgedragen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, voor een jaarlijkse rijkssubsidie van € 250.000,- gedurende vier jaar. De subsidie zou volgend jaar ingaan.

Het museum wil de investering gebruiken voor de presentatie van nieuwe vormen van kunst, in combinatie met de eigen collectie, aldus een aankondiging van het museum. "Daarbij gaat het om kunst die voortkomt uit bijvoorbeeld online-cultuur, de mode- of muziekwereld of kunst die is geworteld in niet-westerse tradities."Bedoeling is dat er ieder jaar een programma komt met een tentoonstelling en evenementen.

De opsteller van de provinciale voordracht stelt vooral het lef van het Stedelijk Museum te zien, leidend tot opmerkelijke tentoonstellingen die (ook) een nieuw publiek trokken.
"Met de impuls van het rijk en de opgebouwde kennis en ervaring kan het museum verder werken aan verbreding van publiek en binding met wat speelt in de samenleving."

Vanuit het museum reageert men blij verrast over de geplande toekenning. Directeur Deirdre Carasso: "Het gaat voor ons een groot verschil maken bij de uitvoering van onze plannen. We hebben een missie die sterk is gericht op de samenleving. Met deze investering kunnen we nu ruimte bieden aan nieuwe kunstvormen die in de samenleving een grote rol spelen, maar vaak nog niet in musea te zien zijn."

De voordracht komt op initiatief van het rijk. Dat stelt in het kader van het Cultuurbeleid 2O2I-2O24 aan twaalf gemeentelijke of provinciale musea € 1 miljoen ter beschikking. Elke provincie kon één museum voordragen. De provincie Zuid-Holland kreeg negentien aanvragen ter beoordeling. "Uit deze begin dit jaar gestarte, zorgvuldige selectieprocedure is (...) het Stedelijk Museum Schiedam als winnaar uit de bus gekomen." Het museum heeft tot eind van de maand om de plannen verder uit te werken en in te dienen. Uiterlijk op Prinsjesdag krijgen Carasso en collega's uitsluitsel. n.


Gerelateerd