Theaters vrezen toekomst zonder geld van provincie

26-04-2020 Uit Redactie


SCHIEDAM - De theaters in de provincie vragen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om financiële steun. Theater aan de Schie is een van de ondertekenaars van een brief waarin de noodklok wordt geluid over de toekomst van de culturele sector.

Volgens de ruim twintig theaters en concertzalen die de brief opstelden, samen met de Raad voor Cultuur, leidt de sluiting van de instellingen en afgelasting van andere activiteiten en evenementen in de culturele sector, tot een schadepost van 969 miljoen euro. Als deze tot 1 juni beperkt blijft. "Elke verdere verlenging zal voor de culturele infrastructuur onherstelbare gevolgen hebben", aldus de opstellers de instellingen. "De acute liquiditeitsproblemen van instellingen vormen een probleem voor het voortbestaan en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve infrastructuur. Ook of misschien juist vooral in de provincie Zuid-Holland, waar sprake is van een rijke en gevarieerde culturele infrastructuur waar dagelijks door honderdduizenden inwoners gebruik van werd gemaakt."

Om in staat te blijven die rol te blijven vervullen, vragen de theaters en concertzalen om steun. "Opdat wij in staat worden gesteld om onze waardevolle rol in de samenleving te blijven vervullen." Deze steun gaat voor wat de instellingen betreft 'niet noodzakelijkerwijs rechtstreeks' naar de podia. Juist de gemeenten kunnen een rol vervullen. Dat is ook wat de rijksoverheid heeft aangegeven. De podia vrezen echter dat de gemeenten daar gezien hun financiële positie niet toe in staat zijn.

De zalen en theaters stellen blij te zijn geworden van de bekendmaking van het kabinet op 15 april dat er driehonderd miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld om 'culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de Coronacrisis heen te helpen en de werkgelegenheid voor de sector te behouden'. Maar minister Ingrid van Engelshoven maakt volgens de podia nu ook duidelijk dat de ondersteuning vooral ingezet gaat worden voor cultuurinstellingen in de basisinfrastructuur en de instellingen en festivals die meerjarig subsidie ontvangen van de zes Rijkscultuurfondsen. "Van het in 2018 ingezette rijksbeleid gericht op regio’s zien we nu weinig terug. Voor vitale onderdelen van de regionale infrastructuur stelt de minister als voorwaarde dat de gemeente of provincie ook een extra bijdrage levert." Hetgeen dus de aanleiding is voor de brief.

De organisaties snappen dat velen een beroep doen op financiële ondersteuning. "Maar wij zijn er ook van overtuigd dat de podiumkunsten, naast het materieel cultureel erfgoed en cultuureducatie, een vitale bijdrage leveren aan het (geestelijk) welzijn in onze maatschappij. Juist ook in deze tijden is duidelijk dat de verbeelding en uitdrukkingskracht van kunstenaars onuitroeibaar maar ook onontbeerlijk zijn."

"Voor de volledigheid laten wij weten dat wij als ondertekenaars van deze brief uiteraard ook de niet binnen een koepel georganiseerde instellingen en culturele initiatieven in
Zuid-Holland omarmen. Samen vormen wij de culturele infrastructuur van onze prachtige provincie. Wij kijken uit naar spoedige samenwerking met u en de wethouders van onze gemeenten om deze crisis het hoofd te bieden." Was getekend, onder meer De Doelen, Diligentia & Pepijn, Het Nationale Theater, Isala Theater, Theater Zuidplein, Stadsgehoorzaal Vlaardingen, en Theater aan de Schie.Gerelateerd