Twee ton rijksgeld voor kunst & cultuur in Schiedam

02-03-2022 Uit Redactie


SCHIEDAM - Schiedam krijgt ruim twee ton extra geld voor cultuur vanuit de rijksoverheid. Met dat bedrag kan de stad culturele instellingen en kunst- en cultuurbeoefening financieel compenseren voor tekortschietende middelen als gevolg van de Coronacrisis. 

Staatssecretaris Gunay Uslu spreekt in een aankondiging van het extra geld dat beschikbaar komt over ‘een steunpakket’. In totaal komt er voor alle Nederlandse gemeenten samen 41,6 miljoen euro beschikbaar. "Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat u ook de recent aan het gemeentefonds toegevoegde 41,6 miljoen euro goed zult besteden, zodat de inzet gaat bijdragen aan het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur en aan het ondersteunen van belangrijke instellingen, werknemers en makers daarbinnen”, zo schrijft Uslu. “Hoe u dat doet is uiteraard aan u, u kent de lokale situatie en de noden van de lokale infrastructuur tenslotte het best.”

Het bedrag dat Schiedam volgens de aankondiging tegemoet kan zien is om precies te zijn 204.616 euro. 

Wat opvalt is dat de verdeling over de 345 gemeenten zo is uitgevallen dat Rotterdam 2.125.891 ontvangt,  Amsterdam 2.829.332 euro, terwijl beide steden respectievelijk 8,2 en ongeveer elfkeer zo veel inwoners tellen. De bijdrage die zij ontvangen overstijgt die 8,2 en elf keer ruimschoots. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het grotere cultuuraanbod, ook relatief in beide steden, vanwege de centrumfunctie die zij vervullen.

Eerder in de Coronacrisis kon Schiedam al 1,6 miljoen euro aanwenden om het culturele leven in de stad financieel te ondersteunen. Zie dit artikel.Gerelateerd