Wat is Kethel mooi

29-04-2018 Uit Han van der Horst

Foto's: Paul Meuldijk


COLUMN - Schiedammers die ten zuiden van de spoorlijn wonen komen niet dagelijks in Kethel. Op Koningsdag is dat anders. De vrijmarkttraditie is in dit onderdeel van de gemeente geboren. Het oude dorp kent een zeer actieve Oranjevereniging die er al heel lang voor zorgt dat de geboortedag van de oranjevorsten niet ongemerkt voorbijgaat. De dag begint heel traditioneel met een aubade die wordt afgenomen door de burgemeester.

Zo hoort dat ook. Anders in het geen aubade. De burgemeester is namelijk mede de vertegenwoordiger van de Kroon in zijn gemeente. Hij bekleedt zijn functie op grond van een koninklijk besluit en daarom geldt hij als de vertegenwoordiger van onze vorst. Zonder burgemeester geen aubade.

En zo lieten burgemeester en publiek samen zien dat Kethel zich nooit heeft laten reduceren tot Schiedam-Noord, maar een aparte gemeenschap is blijven vormen, met een eigen – dorps – karakter. En dan was die aubade alleen nog maar de opmaat van wat er op Koningsdag nog zou volgen. Heel veel Schiedammers van bezuiden de spoorweg richten dan de schreden naar het verre dorp om uit te zijn in eigen gemeente.

Wat is Kethel mooi. En hoe essentieel is de eigenheid van het dorp voor onze hele gemeente. De koningsdagtraditie daar mag nooit verloren gaan. Maar daar zorgen de Kethellappers zelf wel voor.Gerelateerd