Coronatijd in Schiedam: meer winkels, minder leegstand

08-06-2021 Winkelen Redactie


SCHIEDAM - Wie het weet mag het zeggen: hoe gaat het met - de leegstand van - de winkels in Schiedam?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht onlangs het nieuws dat het aantal winkels in Nederland in een jaar tijd met negenhonderd was gedaald. “Deze afname ligt in lijn met de gemiddelde daling sinds 2010, zodat een duidelijke invloed van de Coronacrisis vooralsnog niet zichtbaar is.” Sinds 2010 nam het aantal fysieke winkels in het land af met 13.540. Nu zijn er nog 85,5 duizend zaken.

Maar in hetzelfde bericht liet het CBS ook weten dat het aantal winkels in Schiedam in 2020 met 1,6 procent is gestegen. Meer zaken dus. Schiedam hoort daarbij tot de 39 procent van de gemeenten in het land die hun winkelbestand zagen toenemen; elders kromp dat dus. Opvallend is onze regio het relatief goed doet, afgemeten aan het aantal verkooppunten: in Rotterdam nam het aantal winkels met 0,2 procent toe, in Vlaardingen zelfs met 4,7 procent. Verrassend, als je de westerburen hoort mopperen op hun winkelbestand, op een manier die aan Schiedam tien jaar geleden doet denken. 

Toe- en afname in het aantal winkels doet zich in heel Nederland voor. Grootste dalers is Hendrik-Ido-Ambacht, met een krimp van ruim dertien procent in het aantal winkels. Op Terschelling nam het aantal winkels met ruim negen procent toe, net als in Duiven. Maar in veel gemeenten nam het aantal winkels met zes procent of meer af, zoals in Woensdrecht, Roerdalen, Zeewolde, Opsterland, Montfoort, Voerendaal, Bergen (NH), Tiel en Kaag en Braassem. Veelal in kleinere gemeenten dus.

In Schiedam dus een lichte stijging van het aantal punten waar de consument inkopen kan doen. Toch nam het winkelareaal afgelopen jaar niet toe - als gevolg van nieuwbouwprojecten. Dat betekent dus dat de leegstand van bestaande panden moet zijn gedaald. Die lag in februari van dit jaar op 16,5 procent, aldus een woordvoerder van de gemeente. Een jaar geleden was dat nog 19,4 procent. 

Dat zijn de cijfers voor de gehele binnenstad. In het kernwinkelgebied, het gebied waarvoor de Leegstandsverordening uit 2017 geldt, daalde de leegstand van 16,5 naar 13,9 procent. De gemeentelijke woordvoerder stelt daarbij dat de daling zich vooral in het eerste deel van 2020 heeft voorgedaan. “Sinds augustus 2020 is waar te nemen dat de leegstandscijfers nagenoeg stabiel zijn.” De cijfers van februari spreken van iets meer leegstand dan de voorgaande in november.

De leegstandscijfers van het centrum zijn logischerwijs niet 1 op 1 te vergelijken met die van het winkelbestand. “De tellingen richten zich op de leegstand. Hierdoor krijgen we wel een beeld van het aantal winkels in (een gedeelte) van de stad, maar op basis van de telling kan niet één op één geconcludeerd worden dat het aantal winkels in Schiedam licht groeit.” Maar dat heeft het CBS dus al gedaan. Met als opmerkelijk resultaat dat het aantal winkels in Schiedam tijdens de Coronacrisis is toegenomen en de leegstand is gedaald.


Gerelateerd