Lamers naar PS voor Decathlon

13-11-2019 Winkelen Redactie


SCHIEDAM - Ergens rond deze tijd spreekt als het goed is burgemeester Cor Lamers in Den Haag in, in de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij zal aandringen op instemming met de komst van Decathlon naar Schiedam.

In dat pleidooi zal hij gesteund worden door een flink deel van de leden van PS. Mogelijk nog meer dan het aantal statenleden dat zich tot gisteren de Schiedamse zaak ter harte nam. D66-fractievoorzitter John van Sliedregt riep immers gisteravond in de Schiedamse raadsvergadering alle fracties nog eens op om contact te leggen met de vertegenwoordigers van hun partijen in Provinciale Staten. "Bestook ze wat mij betreft vannacht nog met Schiedamse argumenten", aldus Van Sliedregt. Hijzelf deed dat al de afgelopen tijd. Van Sliedregt volgde ook de beraadslagingen op het Provinciehuis de afgelopen tijd. "Wat mij opvalt is dat er fracties zijn die geen idee hebben waar ze het over hebben."

Ook de raad in Schiedam betoonde zich gisteravond verbolgen over het oordeel van Gedeputeerde Staten om Decathlon geen toestemming te geven voor het openen van een grote zaak in sportkleding, gekoppeld aan een 'ervaringscentrum' op Harga. Dogukan Ergin sprak van een trieste zaak. Hij stelde de hopen dat burgemeester Lamers 'een zeer scherp verhaal houdt'. Robert Berns van CU-SGP stelde dat GS 'alleen gefixeerd is op een zuiver juridische afweging." Ruimtelijk en sociale argumenten worden volgens hem niet meegenomen.

Schiedam overweegt in beroep te gaan bij de Raad van State.
Gerelateerd