Leegstandsbeleid Schiedam voorbeeld voor Vlaardingen

01-08-2018 Winkelen Redactie/Vlaardingen24

Délifrance op het Liesveld hield het niet vol; foto: Vlaardingen24


VLAARDINGEN – Wie had dat ooit gedacht? Dat het leegstandsbeleid van Schiedam nog eens tot voorbeeld zo kunnen strekken... van Vlaardingen?

Toch heeft het daar alles van weg. ONS.Vlaardingen, de grootste fractie in de raad, heeft B&W van de stad vragen gesteld naar aanleiding van de berichten van de flinke afname van de leegstad in Schiedam-Centrum. (Zie dit artikel) ONS.Vlaardingen ziet een verband tussen de Leegstandsverordening in de buurgemeente en het weer in gebruik nemen van leegstaande panden en wil dat er in Vlaardingen ook z’n verordening wordt ingesteld.

Raadslid Ron Boers: "In november 2017 werd de motie van ONS.Vlaardingen om te komen tot een Leegstandsverordening, door de gemeenteraad aangenomen. Sinds dat moment is enkel een stuk tekst van de vorige wethouder Economie gepubliceerd, waarin hij schreef dat zo’n systeem erg ingewikkeld was, een hele nieuwe ambtelijke afdeling vraagt, en in twee jaar tijd € 600.000,- kost.’’

Waarom geen voorbeeld nemen aan Schiedam, zo vraagt Boers zich af: "Met de invoer van de Leegstandsverordening is nog weinig ervaring in Nederland. Schiedam vervult hierin duidelijk een pioniersrol."

Boers pleit er voor om eindelijk eens werk te maken van een en ander. "Indien u het belang erkent, kunt u dan uitleggen waarom Vlaardingen acht maanden na het aannemen van onze motie nog steeds geen verordening heeft? Bent u bereid om binnen twee weken een verordening naar de raad te sturen?’’

Gerelateerd