Meer parkeerruimte in Schiedam?

24-01-2017 Winkelen Redactie

SCHIEDAM - Is het de Schiedamse automobilist al opgevallen? In de straten, langs de grachten, op de pleintjes van Schiedam, met name in het centrum, moet dezer dagen makkelijker een parkeerplaats te vinden zijn dan pakweg een maand geleden. Of toch niet? De gemeente Schiedam gaf minder parkeervergunningen uit voor 2017 - maar waarom zwaaiden vergunninghouders af?

De gemeente stelt dat er 498 parkeervergunningen zijn beëindigd, simpelweg omdat er niet voor is betaald. Dat is een flinke slok op een borrel: de gemeente schreef in november vijfduizend houders van parkeervergunningen aan met de uitnodiging hun recht te verlengen door betaling van 89,80 euro, het tarief voor 2017. Anderen betaalde overigens het hogere bedrag van 380,40 euro voor een tweede vergunning in een huishouden.

Het is volgens de parkeerspecialisten van Schiedam een vraag hoe die forse afname te verklaren. Zijn al die mensen de stad uit verhuisd zonder de moeite te nemen zich af te melden? Er werd geld gerestitueerd. Is het zo moeilijk parkeren in Schiedam-Centrum dat bewoners hun auto maar in de wilgen hebben gehangen en voortaan per fiets op hun plaats van bestemming komen?  Was het loket van het Klant Contact Centrum zo moeilijk te vinden dat mensen nu nog op zoek zijn? Zijn de nieuwjaarsvoornemens en masse weer richting afvallen, zodat hordes er voor gekozen hebben hun auto een kilometer of wat bij huis vandaan te parkeren om aan de benodigde dagelijks kilometers wandelen te komen? Waarbij de nieuwe parkeerstek dan buiten het vergunninggebied ligt (grofweg heel Schiedam binnen de vesten en Schiedam-Oost).

Het blijft gissen. De gemeente 'heeft geen verklaring voor de afname'. Het is ook niet dat er gemakzuchtig is gecommuniceerd, want alle vergunninghouders zijn na de eerste kennisgeving, twee keer herinnerd aan hun betaalverplichting/-mogelijkheid. "Bovendien is de betalingstermijn opgerekt tot 10 januari."

Van 498 mensen (auto's) is dus de parkeervergunning ingetrokken. Vorig jaar ging het overigens om driehonderd gevallen. Er lijkt dus sprake van een versnelde doorstroming in vergunninghouders. Waarbij 1 januari als belangrijk schiftingsmoment geldt. En er dus in januari meer parkeerruimte in de stad te vinden is dan in december. Toch?Gerelateerd