Provincie: geen uitzondering voor Decathlon

24-06-2019 Winkelen Redactie

Beeld bij de opening van de Decathlon op de Coolsingel in Rotterdam


DEN HAAG - Decathlon mag zich niet vestigen op Harga. De provincie staat geen vestiging buiten het stadscentrum toe, zo liet Zuid-Holland vandaag weten.

Dit gebeurt ondanks een oproep van de Raad van State in maart. Die stelde dat de provincie het verbod op vestiging van grote detailhandelszaken buiten de stadscentra beter moet motiveren. Die uitspraak deed de hoop op de komst van een Decathlon naar Schiedam weer opleven.

Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, stelt nu voornemens te zijn om geen ontheffing te verlenen voor vestiging van een Decathlonzaak buiten het centrum van Schiedam, en net zo min in Den Haag, waar de Franse sportartikelengigant zich ook wil vestigen. Het college stelt daarmee de motieven voor eerdere weigering van de vergunning goed te kunnen verdedigen.

De provincie ligt al sinds 2014 in de clinch met Schiedam en Decathlon. In Frankrijk staat Decathlon bekend om zijn Ikea-achtige sportzaken op bedrijventerreinen. Veel overheden in Nederland voelen daar niet voor. De buitenstedelijke locaties zijn nu voorbehouden aan autobedrijven, bouwmarkten en meubelzaken. Als daar detailhandel aan wordt toegevoegd, dan lopen de stadscentra straks leeg, zo vreest onder meer Zuid-Holland.

De gemeente Schiedam deelt die zorg niet, of schaalt deze minder zwaar in dan de voordelen van de komst van Decathlon naar de stad. In 2014 vroeg Schiedam een ontheffing aan voor een vestiging op Harga; Den Haag wil een Decathlon op Forepark. De gemeenten vinden dat de sportartikelenzaak te vergelijken is met meubelverkopers en verkopers van piano's of fitnessapparatuur.

Gedeputeerde Staten stelt nu dat 'er geen sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan een uitzondering gerechtvaardigd is'. Uitgangspunt is dat detailhandel zich moet concentreren in bestaande winkelgebieden. Zo blijven centra compact en levendig en wordt leegstand voorkomen. "De vestiging van Decathlon op de beoogde locaties draagt niet bij aan de doelstelling van de provincie om vitaliteit, kracht en aantrekkelijkheid van de centra te versterken", stelt het provinciebestuur. Een vestiging van Decathlon in een stadcentrum zou juist een versterkend effect hebben, denkt het college. Decathlon zelf heeft steeds gesteld een verkooppunt te willen openen waar ook een ervaring met de sportartikelen kan worden opgedaan. Daarvoor is ruimte nodig, die niet in stadscentra te vinden is.

Het voornemen van GS bestaat eruit dat het weigeren van de ontheffing nog besproken zal worden in Provinciale Staten. Dat gebeurt nog deze week. Daarna wordt een definitief besluit genomen. In hoeverre Schiedam dan nog beroepsmogelijkheden heeft is nog niet duidelijk.

PS. Dit artikel is na eerste plaatsing op diverse punten aangepast en uitgebreid.Gerelateerd