Schiedam ziet af van Decathlon op Harga

07-12-2020 Winkelen Redactie


SCHIEDAM – De vestiging van Decathlon op Harga gaat definitief niet door. De gemeente Schiedam verwacht dat nieuwe pogingen alleen maar tot lange juridische procedures leiden. Dat zou onverstandig zijn, zegt het college van burgemeester en wethouders.

De Franse sportketen onderschrijft dat standpunt. Decathlon vindt zelf ook dat een concept-store met megasport en evenementen op Harga niet langer een haalbare optie is. Het college is teleurgesteld dat het niet kan doorgaan, maar gaat nu andere mogelijkheden onderzoeken voor de locatie.

De provincie Zuid-Holland was van meet af aan tegen de vestiging van zulke detailhandel buiten de winkelcentra. Eind oktober oordeelde de Raad van State dat de provincie geen ontheffing hoeft te verlenen om aan de komst van Decathlon mee te werken.

Schiedam en Den Haag hadden een zelfde belang. Ook Den Haag wilde een Decathlon-vestiging mogelijk maken buiten bestaand winkelgebied.

De Raad van State vindt het aannemelijk dat een Decathlon op Harga zal leiden tot het verdwijnen van winkels in de binnenstad en daarmee tot een merkbare invloed op leegstand en leefbaarheid in het centrum. Omdat een Decathlon buiten het stadscentrum in strijd is met regels van de provincie Zuid-Holland, hoeft de provincie hier volgens de Raad van State dan ook geen ontheffing voor te verlenen.

De provincie had in 2016 met een reactieve aanwijzing geblokkeerd dat Decathlon zich op Harga zou vestigen. In maart 2019 vernietigde de Raad van State deze aanwijzing van de provincie; ze was namelijk in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn en het daarin verankerde recht op vrije vestiging voor bedrijven.

De Raad van State bepaalde echter ook dat het bestemmingsplan niet in werking mocht treden voordat er duidelijkheid was over het Schiedamse ontheffingsverzoek.

Door de uitspraak van 28 oktober vervalt de blokkade op de inwerkingtreding van het oorspronkelijke bestemmingsplan Harga. De gemeente Schiedam zou dat bestemmingsplan inclusief Decathlon daarom alsnog bekend kunnen maken en in werking kunnen laten treden. Dat zou er, gelet op de uitspraak van de Raad van State, vrijwel zeker toe leiden dat de provincie beroep tegen dat bestemmingsplan instelt. Het is hierdoor niet waarschijnlijk dat het bestemmingsplan (dus inclusief Decathlon) de eindstreep zou halen.

Het college benadrukt dat het met de provincie Zuid-Holland in andere ontwikkelingen wel een goede en constructieve werkrelatie onderhoudt. Gemeente en provincie zitten op één lijn met woningbouw op Schieveste, de herontwikkeling van de bedrijventerreinen in Schie District en de aanpak van station Schiedam-Centrum. “Ook voor andere Schiedamse plannen die wij mede met de provincie willen realiseren binnen de Verstedelijkingsalliantie en in trajecten als de Woningbouwimpuls vinden wij binnen de provincie draagvlak”, aldus het college.


Gerelateerd