Winkelstraatmanagement ook in buurtwinkelcentra

11-02-2018 Winkelen Kor Kegel

De Nolenslaan heeft baat gehad bij een winkelstraatmanager

SCHIEDAM – Als de winkeliersverenigingen in Schiedam dat wensen, zal de nieuwe gemeenteraad ze zeker ondersteunen met de inzet van een winkelstraatmanager en/of met andere middelen. Dat kan worden afgeleid uit de antwoorden van de lijsttrekkers op de vraag of ze uitbreiding van winkelstraatmanagement voorstaan. De meeste lijsttrekkers zijn voorstander. Alleen LOS-lijsttrekker Andreas Rose is uitgesproken tegen.

De vierde vraag in het project ‘Elke dag een vraag’ werd ingeleid met de volgende toelichting.

Toelichting bij de vraag:

De gemeenteraad heeft in de afgelopen vier jaar moties aangenomen om enkele winkeliersverenigingen te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage en de inzet van winkelstraatmanagement. De winkeliersverenigingen zijn daar blij mee en misschien is de Mgr. Nolenslaan wel het beste voorbeeld hoe een winkelstraat zich daardoor positief in beeld kan brengen.

De vraag:

Bent u er voorstander van om in de komende raadsperiode de winkeliersverenigingen te blijven ondersteunen en het winkelstraatmanagement uit te breiden naar buurtwinkelcentra?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

D66 heeft zich in de afgelopen jaren meerdere malen, inderdaad ook via moties, sterk gemaakt voor de positie van de winkelstraatmanager. Niet alleen voor de Nolenslaan, maar ook voor andere plaatsen in Schiedam.
De Nolenslaan is inderdaad een goed voorbeeld van het resultaat dat een winkelstraatmanager kan boeken. Door het cement te zijn tussen diverse ondernemers, door hen te ondersteunen bij (gezamenlijke) acties en door het onderhouden van contacten met de gemeente.

D66 wil ook in de komende jaren door met winkelstraatmanagers. Dit staat ook in ons verkiezingsprogramma. Niet alleen op de Nolenslaan. Waar ondernemers de behoefte hebben aan ondersteuning in deze vorm, is wat ons betreft de inzet van een winkelstraatmanager zeker een optie.
 

Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA Schiedam is voorstander van het voortzetten van ondersteuning van voor de stad, wijken en buurten belangrijke winkelcentra. Dat zou kunnen via winkelstraatmanagement, het is echter ook denkbaar dat in overleg met de ondernemers wordt gekozen voor een ander middel.

We willen de winkelfunctie in het centrum verder concentreren in Broersvest, Broersveld, Lange Kerkstraat, Hoogstraat en Dam en winkelstraten direct buiten de binnenstad afstoten. Dit moet het centrum, en met name de Hoogstraat ten goede komen. Voor andere Schiedamse winkelcentra zoals Hof van Spaland, Groenelaan, Nolenslaan en De Ketel zoeken we naar ondersteuning op maat.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Winkelgebieden moeten toekomstvast worden gemaakt vanwege de opkomst van internetwinkels. De inzet om via meer evenementen, horeca, promotie en andere publieke voorzieningen deze gebieden te versterken, moet worden doorgezet. Het stimuleren van vitale winkeliers/ondernemersverenigingen past daarbij, bijvoorbeeld door het creëren van bedrijfsinvesteringszones. Of een winkelstraatmanager daarbij helpt, moet door de ondernemers zelf worden afgewogen. (Net als de afgelopen vier jaar, want de genoemde moties en resultaten zijn ons totaal onbekend.)


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. De VVD is daarom voorstander van het ondersteunen van winkeliersverenigingen. Dat kan bijvoorbeeld door een winkelstraatmanager of door het instellen van een economische investeringszone in de vorm van een BIZ. Uitbreiding van winkelstraatmanagement is voor de VVD bespreekbaar.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Ja, het AOV is hier zeker een voorstander van. Uitbreiding van het winkelstraatmanagement is prima, wel alleen in samenspraak met winkeliersverenigingen. Dit budget kan door de winkeliersvereniging gebruikt worden voor bijvoorbeeld openbare toiletten in winkelcentra, zitjes voor ouderen, bevorderen van de veiligheid of een winkelstraatmanager.

Winkeliers promoten het aanzien van de stad en zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid van onze stad. Door hun activiteiten helpen ze mee om een einde te maken aan de leegloop van onze stad.

Buurtwinkelcentra zijn net zo belangrijk voor bewoners als winkelstraten met een winkeliersvereniging, dus deze moeten ook in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning.

Het AOV is wel voorstander van één centraal management voor de hele stad en zou graag zien dat er een ambassadeur voor de stad aangesteld wordt. Voor alles geldt wel, dat resultaten regelmatig teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad, zodat wij mee kunnen helpen sturen.


Patricia van Aaken, CDA:

CDA Schiedam vindt dat jarenlang veel geld naar de binnenstad is gegaan. Wij vinden het tijd om dat geld te verdelen over heel Schiedam. Dat betekent dat alle winkelgebieden, dus ook de buurtwinkelcentra, onze onverdeelde aandacht en ondersteuning moet krijgen.

Het CDA waardeert het ondernemerschap, in het bijzonder het sociaal ondernemerschap, en wil dat waar mogelijk stimuleren (zo ook de huisvesting). Als daar meer winkelstraatmanagement voor nodig is, dan steunen we dat.


René Karens, Groen Links:

Buurtwinkelcentra zijn goed voor het vergroten van de leefbaarheid in wijken. Het centrum is belangrijk, maar we hebben meer winkels.  Winkelstraatmanagement helpt beter te laten zien wat Schiedam te bieden heeft. De Nolenslaan is een mooi voorbeeld dat gevolgd mag worden. Daar mag de gemeente best aan bijdragen.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Progressief Schiedam is  voorstander van uitbreiding van winkelstraatmanagement. Winkels in de buurt zijn een verrijking voor de sfeer, de buurt en de lokale economie. Hiernaast is het voor ouderen en gehandicapten noodzakelijk om een goed winkelaanbod in hun wijk te hebben. De winkelstraatmanager kan winkeliers steunen en verenigen om winkelen in de buurt te stimuleren.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

deze zondag geen reactie ontvangen


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Het succes van een winkelstraat wordt niet bepaald door een winkelmanager. Het aanbod van een aaneengesloten winkelcentrum met een diverse aanbod, de mogelijkheid om in de nabijheid makkelijk te parkeren (ook voor fietsen) en goede bereikbaarheid, zijn de sleutel tot succes. Op de Mgr. Nolenslaan is dit allemaal voorhanden, in tegenstelling tot het centrum. LOS wil dat er zo weinig mogelijk geld uitgegeven wordt aan managers, maar dat het geld gaat naar concrete maatregelen. Dat geldt in algemene zin, maar ook voor de winkelcentra. Liever gratis parkeren, goede bewegwijzering en praktische hulp voor startende winkeliers dan een winkelmanager.

Winkeliersverenigingen zijn opgegaan in het Centrummanagement. Je kunt je afvragen of dit de betrokkenheid van winkeliers vergroot heeft. Buurtcentra zijn servicepunten in de wijk waar je dagelijkse boodschappen doet. Het dagje recreatief winkelen en uit eten moet wat ons betreft toch gebeuren in ons oude centrum; daar moet de focus op liggen.


Mahmut Erdem, Denk:

Denk omarmt het initiatief tot uitbreiding van winkelstraatmanagement naar buurtwinkelcentra en dit past in de kaders van ons concept, namelijk het verkleinen van de kernwinkelgebieden in Schiedam. De buurtwinkelcentra blijven medeverantwoordelijk voor veiligheid, leefbaarheid en economische ontwikkelingen.
De winkeliersverenigingen dienen ondersteund te blijven vanwege het inclusieve karakter in de gemeente en de intermediaire rol tussen de gemeente en de ondernemers. Winkeliersverenigingen worden representatiever gemaakt en actief betrokken bij de vorming van beleid. DENK wil graag dat er een benchmark-onderzoek komt naar de huidige winkeltrends, vraag en aanbod met betrekking tot het huidige winkelaanbod. Doelstellingen zijn verfrissing, kentering en duurzaamheid.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Ons moto is: Schiedam helpt ondernemers die Schiedam helpen! Wij zijn er dus voorstander van om ook in de komende raadsperiode winkeliersverenigingen te blijven ondersteunen en het winkelstraatmanagement uit te breiden naar buurtwinkelcentra.

Duidelijk is dat van de kant van de gemeente of het college weinig begrip is voor het beroep en het werken van de ondernemer. Je moet een ondernemer zijn, met ondernemers werken om dit te begrijpen. Ondersteuning van de winkeliersverenigingen, winkelstraatmanagement en buurtwinkelcentra is dan ook cruciaal!

Van belang is wel, dat de gemeente of het college luistert naar wat vanuit de ondernemers aan verzoeken en informatie komt! Dit luisteren betekent dat de gemeente of het college daarnaar dient te handelen. Ondernemers weten als geen ander wat nodig is! Dat houdt dus in dat het college het de ondernemer mogelijk moet maken te ondernemen, maar niet voor de ondernemer hoeft te ondernemen.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam vindt het beperkt ondersteunen van winkeliersverenigingen bespreekbaar, maar er moeten dan wel binnen afzienbare tijd zichtbare resultaten zijn.


Constatering Kor Kegel:

Ben Dubbeldam heeft het goed gedaan. Zijn functioneren als winkelstraatmanager in de Mgr. Nolenslaan heeft geleid tot gezamenlijke initiatieven van de betrokken ondernemers en tot goede contacten met de gemeente. Het valt meer lijsttrekkers op dat de Nolenslaan goed presteert. Een enkeling (Andreas Rose van de nieuwe partij LOS) schrijft dat toe aan de goede bereikbaarheid en de goede parkeermogelijkheden van de Mgr. Nolenslaan, maar andere lijsttrekkers zien dat ondernemers zeer geholpen kunnen zijn met iemand die zich voor hun belang professioneel inzet. Ze vinden zelfs dat ook winkeliersverenigingen in de buurtwinkelcentra in de andere wijken een beroep kunnen doen op zulke ondersteuning. Een meerderheid van de lijsttrekkers is voorstander. Of dat na de raadsverkiezingen van woensdag 21 maart ook in de zetelverdeling tot uitdrukking komt, is aan de kiezers.

Gerelateerd