Aandeel duurzame energie in Nederland: stand van zaken

19-10-2019 Wonen Advertentie


SCHIEDAM - In 2018 had 33,4 procent van de Nederlanders een energiecontract voor duurzame energie. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2017 (4,1 procent). Dat lijkt misschien veel, maar Nederland loopt flink achter op de rest van Europa als het gaat om het aanbod van hernieuwbare energie. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, zullen we een inhaalslag moeten maken.

Nederland loopt achter op Europa

De klimaatdoelstelling voor Nederland voor 2020 is dat veertien procent van onze energie uit hernieuwbare bronnen komt, zoals zonne-energie, biomassa en windenergie. Helaas loopt Nederland flink achter op de rest van Europa. In 2017 werd in Europa 17,5 procent van de totale energie op een duurzame manier opgewekt, terwijl in ons land maar 6,6 procent van de energie uit duurzame bronnen kwam. Inmiddels staat 2020 al om de hoek te kijken, dus er zal dit jaar flink wat moeten veranderen om onze doelstelling te behalen.

Aandeel licht gestegen

Het energieverbruik uit duurzame bronnen in Nederland is in 2018 gegroeid van 6,6 procent naar 7,4 procent van het totale energieverbruik. Deze toename werd vooral veroorzaakt door een hoger verbruik van biomassa. Dat blijkt uit eerder onderzoek van het CBS. Biomassa is met een aandeel van 61 procent de grootste bron van hernieuwbare energie. Daarnaast werd er meer stroom geproduceerd met zonnepanelen. Het verbruik van zonne-energie groeide vorig jaar met veertig procent ten opzichte van 2017, van negen petajoule naar dertien petajoule. Het aandeel van windenergie is met vier procent gestegen tot 36 petajoule.

Aandeel duurzame energiecontracten

Utrecht is voor de derde keer op rij de meest groene provincie. Vorig jaar koos veertig procent van de huishoudens voor een duurzaam energiecontract ten opzichte van een niet-duurzaam energiecontract. Noord-Holland volgt op een gepaste afstand met 36 procent, dat is een stijging van 1,4 procent ten opzichte van 2017. Daarna volgt Zuid-Holland met 34,9 procent. Dat is slechts een stijging van 0,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Het minst duurzaam in 2018 was de provincie Overijssel. Slechts 29,5 procent van de energiecontracten zijn duurzaam, gevolgd door Friesland met 30,2 procent. We kunnen dus concluderen dat de randstad het meest groen is.

Lokale energie-alternatieven populairder

Nederlanders kiezen steeds vaker voor een duurzaam energiecontract waarbij de energie wordt opgewekt via zonnepanelen of windmolens in de buurt. In 2018 is het aantal zonprojecten die uit de zogenoemde postcoderoosregeling naar voren zijn gekomen verdriedubbeld. Het aantal (lokale) coöperaties is in 2018 toegenomen met 85 tot 484. In Zuid-Holland zijn er vorig jaar twaalf coöperaties bijgekomen. Een voorbeeld van een lokale coöperatie is Energiek Schiedam. Deze werkt aan een energieneutraal Schiedam in 2030. Dat wil zij realiseren door energiebesparing te stimuleren en gezamenlijk meer duurzame energie op te wekken.

Groen energiecontract afnemen

Iedereen kan heel eenvoudig overstappen naar een groene energieleverancier. Op deze manier dragen we allemaal een steentje bij aan een beter klimaat. Consumenten met een groen energiecontract stoten zo'n vier ton CO2 per jaar minder uit. Door middel van energieleveranciers vergelijken ziet men in een oogopslag welke groene energieleverancier het beste bij zijn of haar wensen past. 

 
 Gerelateerd