Aandeel groen gas stijgt met elf procent

25-02-2019 Wonen Advertentie


SCHIEDAM - Het aandeel groene energie in het totale energiegebruik stijgt. Dit blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. Groen gas steeg in 2018 tot 109 miljoen kuub, voldoende om zeventigduizend huishoudens een jaar lang van duurzaam gas te voorzien. Dit is een stijging van maar liefst elf procent.

Groen gas kan een CO2-neutrale oplossing zijn voor het verwarmen van woningen. Als een warmtenet onrendabel is of elektrische warmtepompen onmogelijk zijn, is groen gas een goed alternatief voor een 'gasneutrale woning'.

Duurzaam gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Uit organisch restmateriaal zoals gft-afval, slib en mest kan biogas gewonnen worden. Na zuivering en geurtoevoeging (voor veiligheid) kan dit als groen gas worden ingevoerd op het reguliere aardgasnet. Voor de consument handig omdat deze weinig verschil zal merken tussen duurzaam gas en aardgas.

Momenteel is het aandeel groen gas ten opzichte van het totaal aan gas nog maar 0,3 procent. Deze hoeveelheid neemt echter ieder jaar toe. In 2018 nam het aantal producenten van groen gas van 35 toe tot 43. Denk hierbij aan agrariërs maar ook grote producenten zoals Suiker Unie.

Combineren van energievormen

Nederlandse netbeheerders denken in de toekomst vooral waterstof te gaan gebruiken, maar ook voor groen gas is er in de nabije toekomst nog een tamelijk grote rol. Door het combineren van deze energievormen is het mogelijk de pieken in de winters deels af te vlakken en zo efficiënter met energie om te gaan.

De elektriciteit blijkt tevens ook steeds voor een groter deel groen te zijn. Het aandeel is toegenomen, mede door plaatsing van zonnepanelen. In Schiedam was de groei in het aantal zonnepanelen van 2016 tot 2017 bijna achttien procent. Ook de overstap maken naar groene energie? Filter op groen bij energie vergelijken. Neemt de vraag toe, dan is er steeds meer groene energie nodig.

Netbeheerrapport

In 2018 presenteerde Netbeheer Nederland een adviesrapport. Hier onderzocht het bedrijf welke investeringen nodig zijn om drie miljard kuub aan (groen) gas te kunnen transporteren in 2030. Net als waterstof kan groen gas een oplossing zijn voor de verwarming van locaties waar dit met andere middelen onmogelijk of onrendabel is, groen gas heeft naast waterstof een grote toekomst op de middellange termijn. Volgens het rapport vergt de transitie naar een duurzame energievoorziening zowel aanpassingen bij transport- en distributienetten, als aanpassingen bij de eindgebruiker.

De aanpassingen bij de eindgebruiker met een woning van 150m2 blijken veelal één à twee ordegrootten méér te kosten dan de aanpassingen van het gasnet. Een belangrijk voordeel van gas als energiedrager is de mogelijkheid om daarmee energie goedkoop op te slaan en zonder verlies. Deze kostenvoordelen zijn niet in het overzicht verwerkt. De vergroening zal vooral met betrekking tot de omscholing van installateurs en vervanging van meters bij de afnemers zelf hoger dan geschat uitvallen, de kosten ervan zullen doorberekend worden aan de eindgebruiker volgens het rapport. Vergroening is goed voor het klimaat en het halen van de CO2-targets, maar in verhouding tot het in stand houden van het huidige energienetwerk rond de vijftig procent duurder.


Gerelateerd