Belasting op Schiedamse woningen gemiddeld 3,4 procent omhoog

10-10-2020 Wonen Redactie

Foto: Ardito


SCHIEDAM – B&W van Schiedam stellen voor komend jaar de opbrengsten van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) 2,5 procent te verhogen, bovenop de inflatiecorrectie van 1,6 procent die al was voorzien. Dit mede om het hoofd te bieden aan extra dreigende tekorten op de gemeentelijke begroting.

Hierbij gaat de gemeente uit van de totale opbrengsten van de belasting; vanwege de verwachte stijging van de WOZ-waardes van de Schiedamse huizen kunnen de tarieven voor eigenaar/bewoners zelfs iets dalen.

Het tarief voor komend jaar moet voor eigenaren van Schiedamse woningen 0,094 procent van hun woningwaarde worden. Dit jaar is dat 0,1018 procent. Afgezet tegen de naar verwachting hogere woningwaarde, resultaat als het goed is toch een hogere opbrengst van deze belasting: van 7,55 miljoen, tegen 7,35 miljoen euro dit jaar.

Het gebruikerstarief van woningen gaat ook iets terug: van 0,228 procent naar 0,227 procent. De opbrengsten hieruit zouden moeten stijgen van 2,9 miljoen naar 2,925 miljoen euro.

Voor eigenaren van niet-woningen stijgt het tarief wel: van 0,3030 procent naar 0,33 procent. De inkomsten voor de stad zouden daarmee omhoog moeten gaan, naar 5,03 miljoen euro (tegen 4,85 miljoen dit jaar).

In totaal betekent dit dat Schiedam uitgaat van bijna vier ton aan extra inkomsten uit OZB: van 15,101 miljoen naar 15,498 miljoen euro.

Alles bij elkaar is de gemiddelde eigenaar/gebruiker van een Schiedamse woning komend jaar 3,4 procent meer kwijt aan Onroerende Zaak Belasting dan in 2020, te weten 201,19 euro tegen 194,54 dit jaar.

De eigenaar/gebruiker van een niet-woning is komende jaar 4,8 procent meer kwijt.

Aldus de plannen van B&W.Gerelateerd