Blankenburgtunnel is goed voor verhuizers

31-01-2018 Wonen Kor Kegel

Grote belangstelling uit de hele regio voor de conferentie over de effecten van de Blankenburgtunnel. Foto: Patrick Wanders


SCHIEDAM – Verhuisbedrijven mogen zich verheugen op de komst van de Blankenburgtunnel in 2023. Vooral onder hogere-inkomensgroepen zal er een geneigdheid bestaan om zich te vestigen op goed gesitueerde woonlocaties aan de overzijde van de Nieuwe Maas, het Scheur en de Nieuwe Waterweg.

Maar of de verhuisbewegingen zich vooral noordwaarts voltrekken, richting Den Haag en het Westland, of juist zuidwaarts naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, dat valt niet goed te voorspellen.

Mogelijk meer vanuit de eilanden naar Vlaardingen, Schiedam, Delft en Den Haag dan andersom. Omdat er overal in Nederland en ook in Europa een trek is naar de grote stad, wat een ontvolking van landelijke gebieden teweegbrengt. Dat is onder andere af te leiden uit de demografische veranderingen na de bouw van de Westerscheldetunnel in 2003. Van tevoren was verwacht dat meer Zeeuwen uit Noord-Beveland en Walcheren zouden verhuizen naar Terneuzen en Sas van Gent, maar er was juist een tegenbeweging vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Vlissingen en Middelburg.

Dit beeld kwam deze week naar voren tijdens een ondernemersbijeenkomst in het Educatief Informatie Centrum (EIC) van de Mainport Rotterdam, gevestigd op de Landtong Rozenburg. Ondernemers en politici uit het Waterweggebied en Voorne-Putten en Rozenburg vernamen dat de Technische Universiteit Delft een ‘ruime’ enquête gaat houden naar de verhuisbehoefte van inwoners van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg en Spijkenisse. TU-onderzoeker Harry van der Heijden verricht dat onderzoek in opdracht van Ressort Wonen, de woningcorporatie van Rozenburg. “Samen met de gemeente Vlaardingen willen wij anticiperen op de komst van de tunnel”, zei Frans Desloover, directeur van Ressort Wonen. “Want als je me nu vraagt wat het effect van de Blankenburgtunnel op Rozenburg zal zijn, dan kan ik alleen maar zeggen: dat weet ik niet. Het kan zijn dat Rozenburg volstroomt, het kan zijn dat Rozenburg leegloopt, het kan zijn dat er niets verandert door de tunnel. Maar om er tijdig achter te komen hebben we de TU gevraagd hier onderzoek naar te doen.”

Niet alleen voor bewoners worden door de Blankenburgtunnel de mogelijkheden vergroot. “Ondernemers krijgen een veel groter afzetgebied”, zei Daco Bokx, vice-voorzitter van de Industriële Kring Vlaardingen. “Van broodjeszaken tot aannemersbedrijven, ze kunnen allemaal inspelen op een grotere bereikbare regio”, beaamde Nel van ’t Hof, die in Spijkenisse een bedrijf heeft gespecialiseerd in hoogwerkers en graafmachines voor onder andere de havenindustrie.

“De hulpverleningsdiensten krijgen een alternatieve route in geval van nood”, zei de Vlaardingse burgemeester Annemiek Jetten, die naar eigen zeggen wat objectiever naar de komst van de Blankenburgtunnel kijkt dan veel mensen die er milieunadelen in zien.

“De ziekenhuizen op de noordoever zullen sneller bereikbaar zijn”, zei Frank Schellenboom, voorzitter van de gebiedscommissie Rozenburg. Alle omwonenden op de noord- en zuidoever kunnen over vijf jaar makkelijker een keus maken uit de beter bereikbare winkelcentra in de wijde regio.
Gerelateerd