Bomen Boerhaavelaan gaan om

17-03-2017 Wonen Redactie

SCHIEDAM - De bomen op de Boerhaavelaan gaan om. Behoud van de bomen is niet te rijmen met de aanleg van een nieuw drainagesysteem, zo concludeerden burgemeester & wethouders deze week.

Sinds eind vorig jaar liggen de werkzaamheden op de Boerhaavelaan in het kader van het project Drie Lanen stil. De wortels van de bomen maakten het onmogelijk om verder te werken aan de rioleringen. Op het staken van de werkzaamheden en het gebrekkige perspectief op snelle afronding van het werk was in Oost veel kritiek. Het college heeft daarom nu besloten alle bomen op de Boerhaavelaan te kappen.

KWS Infra pakt in vijf fases de Lorentzlaan, de Professor Kamerlingh Onneslaan en de Boerhaavelaan aan en begon in september. Van gevel tot gevel worden de straten opnieuw ingericht, nadat de problemen met het grondwater verholpen zijn door aanleg van nieuwe rioleringen. Dit om een eind te maken aan problemen met funderingen als gevolg van droogstand van de houten paalkoppen onder de woningen. Opdracht daarbij was de forse, hoge bomen te behouden.

Het wortelstelsel van de bomen op de Boerhaavelaan heeft zich echter tussen twee verhardingslagen genesteld. "Het blijkt nu technisch gezien niet mogelijk te zijn om de werkzaamheden op basis van het vastgestelde inrichtingsplan, met als uitgangspunten het behoud van de bomen en het aanbrengen van de watermaatregelen, uit te voeren", aldus B&W. "Dit betekent om door te kunnen gaan, dat de aanpak van de Drie Lanen moet worden gewijzigd."

Het college besloot afgelopen dinsdag in vergadering de bestaande bomen aan de Boerhaavelaan te vervangen door nieuwe bomen. Voor het rooien van de bomen is een kapvergunning nodig. De procedure daarvoor vergt tijd. Na publicatie van de aanvraag wordt de kapvergunning binnen maximaal zestien weken verleend of geweigerd. Binnen zes weken na dagtekening van het besluit kunnen Schiedammers en anderen bezwaar maken. Het bezwaar wordt ingebracht bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Hierna kan bezwaar nog voorgelegd worden aan een rechter en uiteindelijk de Raad van State, zo schrijft het college.

Zodoende worden de werkzaamheden aan de Boerhaavelaan naar verwachting in september hervat. "Tot die tijd blijft de Boerhaavelaan helaas afgesloten voor verkeer. We nemen waar mogelijk extra maatregelen om de begaanbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren."

Inmiddels is uit nader onderzoek gebleken dat de problemen met de bomen zich niet beperken tot de Boerhaavelaan. Ook onder het wegdek van de Prof. Kamerlingh Onneslaan en de Lorentzlaan zijn de boomwortels vergroeid met de verhardingslagen. Onderzocht wordt of het mogelijk is om hier de bomen wel te behouden. Het college heeft voor deze lanen nog geen besluit genomen.Gerelateerd