Café Sien wordt woonhuis

10-09-2020 Wonen Redactie/Schiedammer Online


SCHIEDAM - Het pand aan het Wilhelminaplein 26 in de Gorzen is ongeveer een halfjaar op last van de gemeente gebarricadeerd geweest. Die barricadering is sinds enige tijd opgeheven. Er zal echter géén café meer komen op die locatie. Het gebouw wordt geschikt gemaakt als woning.

Op vrijdag de dertiende december 2019 ging Café Sien zonder de benodigde vergunningen open en werd nog diezelfde dag op last van de burgemeester van Schiedam gesloten. De voordeur en de deur aan een steeg aan de zijkant werden gebarricadeerd. De buitenkant van het café was volgeplakt met plakkaten door Stichting Café Sien. Er volgden diverse rechtszaken. Nu zijn beide deuren weer bruikbaar, maar men zal de deur niet meer openen om cafégasten te begroeten.

"De eigenaar van het pand en de gemeente hebben overleg gehad over de toekomst van het pand. De eigenaar heeft gelet op de ervaringen in het verleden besloten het pand niet meer voor een horecabestemming te willen verhuren. Hij wil het pand geschikt maken voor verhuur als woning. Daarop heeft de burgemeester besloten de sluiting op te heffen. Voor de omgeving is dit een grote verbetering; omwonenden ondervonden in het verleden regelmatig overlast", aldus desgevraagd de woordvoerder van de gemeente Schiedam.Gerelateerd