College wil extra woning in Bijdorp wel toestaan

28-10-2019 Wonen Kor Kegel

Voor nummer 23 is er nog een perceel waarop gebouwd kan worden


SCHIEDAM – Het is in strijd met het bestemmingsplan Harga, maar omdat het bouwplan voldoet aan de uitgangspunten voor goede ruimtelijke ordening, willen burgemeester en wethouders het wel toestaan. Het gaat om een nieuwe woning aan de Burgemeester Verveenstraat in het rustieke wijkje Bijdorp.

De laatste woning aan die straat is op nummer 23 en als je doorloopt kom je bij een hek van de Scouting Burgemeester Van Haaren (BvH) met als adres Burgemeester Van der Lippad 3 .Tussen nummer 23 en het sportveld is geen ruimte voor een extra woning, maar wel vóór nummer 23, gerekend vanaf de Schiedamseweg. Daar is wel ruimte voor nieuwbouw.

“De bouw van een woning op deze plek is vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar”, vindt het college van B&W. “De woning past in het bestaande straatbeeld. In de opgestelde ruimtelijke onderbouwing is voor alle relevante aspecten aangegeven dat het bouwplan voldoet aan het uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening. Daarom is medewerking aan het plan mogelijk met een afwijking van het bestemmingsplan.”

De Burgemeester Verveenstraat is gezien vanaf de Nieuwe Damlaan de derde doodlopende zijstraat van de Schiedamseweg rechts, na de Schietbaanstraat en de Spoorbaanstraat en vóór de Westpolderstraat. Het is binnen de bebouwde kom van Schiedam een zeer bijzondere en beschutte woonomgeving, ingeklemd weliswaar tussen de Hoekse Lijn, de A20 en de drukke Nieuwe Damlaan, maar binnen deze enclave met een rustig verkeersbeeld en veel spelende kinderen.

Het college wil een omgevingsvergunning verlenen voor de extra woning naast de Burgemeester Verveenstraat 23, maar kan dat pas doen als de leden van de gemeenteraad groen licht geven. Dat kan sinds september 2012 op grond van een ‘algemene verklaring van geen bedenkingen’. Wanneer twintig procent van de raadsleden het bouwplan wil behandelen in de gemeenteraad, gaat het allemaal langer duren. De raadsleden hebben tot dinsdag 12 november tijd om aan te geven hoe ze het willen.

Het huis wordt gebouwd door de familie die tot voor kort op nummer 23 woonde en die dit huis ook bouwde, nadat de woning die er stond door een omgevallen boom fors werd beschadigd.

PS. Dit artikel is na eerste plaatsing aangepast, met name de scouting als buur van nummer 23.Gerelateerd