College ziet niets in staken plasticinzameling

08-02-2019 Wonen Redactie


SCHIEDAM – Schiedam gaat zijn afvalinzameling niet aanpassen. De Ouderenpartij had gevraagd om over te stappen op een systeem van nascheiding.

In omliggende gemeenten kunnen mensen hun plasticafval weer bij het 'gewone' restafval doen; in de verwijderingsketen wordt daarna een vorm van nascheiding toegepast, zo leerde de Ouderenpartij uit de pers. Dit systeem zou 'beter zijn voor mens en milieu'.

Dat zou betekenen dat Schiedam er beter aan doet deze manier van afvalscheiding te introduceren, zo stelde de Ouderenparty enkele weken geleden in schriftelijke vragen aan het college voor. Zie hier.

Het college antwoordt nu hier niet voor te zijn. “Primair vinden wij bronscheiding belangrijk. Sommige afvalstromen kunnen niet worden nagescheiden. We motiveren inwoners om afval zoveel mogelijk te voorkomen, te hergebruiken, te scheiden en elkaar te inspireren tot juist afvalgedrag.”

Bovendien wordt het Schiedamse afval al nagescheiden, aldus B&W. Sinds juni 2014 gebeurt dat. “Met deze nascheiding worden plastic, metaal en drankverpakkingen (pmd), biogas, bio-granulaat en mineralen uit het restafval teruggewonnen. Dit is goed voor het milieu en zorgt voor een kostenbesparing.” B&W wil deze dubbelen manier van afvalscheiden, aan de bron door de Schiedammers en na de inzameling door Irado en andere bedrijven, daarom graag in stand houden.

Er kan daarom geen sprake zijn van 'een pas op de plaats', zoals de Ouderenpartij voorstelt. “Het omgekeerd inzamelen in de laagbouw, waartoe onlangs is besloten, resulteert in betere afvalscheiding én lagere afvalbeheerkosten. Deze voordelen vinden wij opwegen tegen de gevraagde inspanning van inwoners”, aldus B&W..

Volgende maand komt het college met een communicatieplan voor de introductie van omgekeerd inzamelen in de laagbouw. Later dit jaar volgt dan eenzelfde plan voor afvalscheiding in de hoogbouw .Gerelateerd