De wereldvreemdheid van Groen Links

05-09-2020 Wonen Han van der Horst

In 2014 werd de Leiding over Noord aangelegd, de basis voor het warmtenet in Groenoord; foto: Eneco


COLUMN - Het Planbureau voor de Leefomgeving – zeg maar: het RIVM van de energietransitie – heeft een rapport uitgebracht waarin staat dat het energieneutraal maken van de woning op den duur geen geld oplevert. Je verdient het nooit meer terug. Wat het publiek tot nog toe ooit is voorgespiegeld.

Groen Links-raadslid Sandra Mantingh is niet onder de indruk van dit rapport, schrijft zij op de website van Groen Links https://schiedam.groenlinks.nl/nieuws/moet-het-verduurzamen-van-je-woning-financieel-rendement-opleveren . Volgens haar is het rapport onvolledig. Het spreekt niet over collectieve oplossingen zoals het aanleggen van warmtenetten, de oplossing waar Schiedam overigens op zeker voor gaat kiezen omdat er al persleidingen met heet water door de gemeente lopen. Ook stelt zij dat gedeeltelijk energie neutraal maken, bijvoorbeeld door isolatie, de huiseigenaar wél geld oplevert.

Je kunt als leek deze beweringen moeilijk controleren vooral als je meegaat met de bewering van Mantingh dat het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving alleen door deskundigen te begrijpen valt.

Het bovenstaande is echter niet het hoofdargument in haar betoog. Zij stelt dat het helemaal niet de bedoeling moet zijn om geld te verdienen aan het energieneutraal maken van de woning. Wie een nieuwe badkamer laat aanleggen, wil de investering ook niet terugverdienen.

Nee natuurlijk niet. Maar een badkamer laat je pas aanleggen als je er het geld voor hebt. Anders doe je het nog een aantal jaren met die oude douche.

Aan het energieneutraal maken van de woning ontkom je niet, bijvoorbeeld als de overheid in je wijk het gas afsluit of als men in Den Haag strafbelastingen op aardgas verzint om onwilligen over de streep te trekken.

Veel mensen zijn bang dat ze dan in de financiële problemen komen. Zeker nu de Coronacrisis zoveel economische zekerheden op losse schroeven zet. Zij zijn bang dat zij rechtsom of linksom (door die strafbelastingen) met hun rug tegen de muur worden gezet. Dat ze eraan onderdoor gaan. Dat is een realistische angst.

Huurders zullen aan dit alles niet ontkomen. Hun huisbazen zullen namelijk wel proberen de investeringen in het energieneutraal maken van hun woningen terug te verdienen: ze gooien gewoon de huur omhoog.

Zo draagt Jan Lul de kosten.

Het artikel van Sandra Mantingh is dan ook wereldvreemd. Ze gaat er zonder meer van uit dat iedereen dat wel kan financieren, het energieneutraal maken van de woning. Zo losjes mag je niet met reële angsten van mensen omgaan.

Ze heeft de tegenstanders van de energietransitie met haar artikel dan ook in de kaart gespeeld. Dat komt omdat Groen Links kennelijk denkt in termen van individuele aansprakelijkheid als het om een energietransitie gaat. Op die manier zal het hele proces vastlopen.

De energietransitie is een nationale zaak die nationaal moet worden aangepakt en gefinancierd door de belastingbetalers waarbij dan bewijsbaar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dus niet door middel van heffingen op aardgas en andere fossiele brandstoffen, maar door een belasting op basis van inkomsten. Uit de opbrengsten – misschien wel van een speciale energietaks – worden subsidies verstrekt op het energieneutraal maken van woningen. Zo worden de investeringen wél rendabel, terwijl tegelijkertijd de lasten eerlijk worden verdeeld. Alleen dan zullen de burgers bereid zijn in te leveren voor het behoud van hun leefomgeving. En als een paar superrijken naar Brasschaat verkassen, jammer dan.Gerelateerd