Delfland houdt lasten gelijk

23-11-2019 Wonen Redactie


DELFT - Het Hoogheemraadschap van Delfland houdt de belasting voor droge voeten en schoon water op een onveranderd niveau.

Het tarief voor de zuiveringsheffing bedraagt in 2020 € 93,50 voor een eenpersoonshuishouden en € 280,50.voor een huishouden met twee of meer mensen, gelijk aan dit jaar. De watersysteemheffing bedraagt in 2020 € 123,29 per huishouden. Het tarief voor gebouwd (eigenaar met een woning of bedrijfspand) daalt zelfs en wordt 0,0233 procent van de WOZ-waarde van het pand (dit jaar 0,0251 procent). Delfland verwacht hiermee de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van het gebouw op te vangen.

"Tegelijkertijd wordt de schuldenlast verder afgebouwd. Het financiële beleid leidt tot een financieel vitale organisatie, waarbij er ruimte is in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen." Delfland wil de komende jaren extra inzetten op het klimaatbestendig maken van de regio, om weersextremen beter te kunnen opvangen. Ook gaat er extra geld naar het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de biodiversiteit. Verder zet het waterschap extra in op het realiseren van de ambitie om energie- en klimaatneutraal te werken.Gerelateerd