Delfland mist inkomsten; negatief effect is 4,4 miljoen

27-09-2020 Wonen Redactie


DELFT - Ruim vijftienhonderd bedrijven hebben tot 1 juli gebruikgemaakt van een betalingsregeling met het Hoogheemraadschap Delfland. Dit blijkt uit een rapportage van het waterschap.

Het is meer dan een goede gewoonte voor het Hoogheemraadschap Delfland om halverwege het jaar te kijken of de geplande activiteiten nog op koers liggen en of de inkomsten en uitgaven in lijn zijn met de begroting. Dat gebeurt in de bestuursrapportage. Deze laat nu zien dat veel van de werkzaamheden van Delfland ondanks de Coronamaatregelen gewoon doorgaan, maar ook dat er een fors negatief financieel effect is door Corona. Dit effect bedraagt € 4,4 miljoen.

Dat wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat door de Coronacrisis meer inwoners en bedrijven moeite hebben met het betalen van hun belasting. Dit zorgt voor meer kwijtschelding en meer oninbaarheid, waardoor de belastingopbrengsten afnemen, zo legt Hoogheemraad financiën, Peter Ouwendijk uit.

De effecten van Corona voor de langere termijn zijn onzeker. “Eén ding kan ik wel met zekerheid zeggen", aldus Ouwendijk. "Wij kijken vooruit en blijven ons onverminderd inzetten voor uw droge voeten en schoon water! Juist in deze tijd blijven wij investeren, om de economie te laten draaien en voorbereid te zijn op belangrijke zaken zoals klimaatverandering.”

Sinds het kabinet een intelligente lockdown afkondigde, zijn de werkomstandigheden voor Delfland ingrijpend gewijzigd. De meeste medewerkers gingen thuis werken en werk in de openbare ruimte kon alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden. De meeste geplande werkzaamheden konden volgens Ouwendijk doorgaan als gepland.

Daar waar mogelijk heeft het waterschap zelfs projecten versneld uitgevoerd, zoals het reinigen van een twee kilometer lange ondergrondse watergang in het Westland. Tijdens de lockdown hadden minder mensen last van dit soort werkzaamheden en Delfland kon hiermee ook een impuls geven aan de economische activiteit.

Veel mensen gebruikten het thuiszijn om hun tuin en huis onder handen te nemen. Delfland juist groene en watervriendelijke maatregelen van particulieren toe. Ze dragen er aan bij dat de regio zich aanpast aan steeds extremer weer. Het aantal aanvragen voor een bijdrage uit de stimuleringsregeling Klimaatadaptatie van het hoogheemraadschap is dit jaar bijna tweemaal zo groot als vorig jaar, aldus Ouwendijk. "Als deze lijn doorzet, is het beschikbare bedrag van 500.000 euro uit deze pot sneller op dan verwacht."

Maar op andere punten loopt Delfland vertraging op. "Het gaat dan veelal om samenwerkingsprojecten en participatietrajecten. Voor een deel van de baggerwerkzaamheden zien we een risico dat er vertraging optreedt. Tijdens de lockdown konden we minder bedrijfsbezoeken en controles uitvoeren. Inmiddels zijn daar goede werkinstructies voor en is dat weer hervat.” 

 Gerelateerd