Delft wil nieuwe brug over Schie

18-12-2018 Wonen Redactie

Zicht over de Delftse Schie; foto: Wikimedia Commons


DELFT - De gemeente Delft wil een extra brug aanleggen over de Schie.

Dat voornemen maakt deel uit van een groter plan op de Schie en zijn oevers aantrekkelijker te maken voor verschillend gebruik. Zo is het de bedoeling dat ook het vaarwater wordt verbreed en dat voorzieningen voor laden en lossen van schepen een andere plek vinden. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2020, zodat fietsers en voetgangers naar verwachting in 2022 voor het eerst van de brug gebruik kunnen maken.

De Gelatinebrug, zoals de nieuwe brug moet gaan heten, zal het terrein van de Technische Universiteit verbinden met NS-station Delft-Zuid. De brug komt in het verlengde van de Rijnweg, ter hoogte van de Praxis.

De brug is een eerste stap in de herontwikkelplannen voor het gebied Schieoevers-Noord, die op hun beurt weer passen in de Agenda Delft 2040 van de gemeente. Het gebied rond de brug moet een mix worden van werken en wonen. De gemeente is hierover in gesprek, onder meer met de bestaande bedrijven op Schieoevers. De zogeheten Verstedelijkingsalliantie (met Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Delft, Rijswijk, Den Haag, Zoetermeer en Leiden) ziet kans de komende jaren 170.000 nieuwe woningen te bouwen  op dertien bestaande binnenstedelijke locaties in de acht steden, waarvan Schieoevers er één is. Het gebied moet een levendige plek worden waar gewerkt wordt aan duurzame bedrijvigheid en aan het 'opschalen van innovaties' die bijvoorbeeld bij de TU zijn ontwikkeld. 

De gemeente Delft is initiatiefnemer van de herontwikkelplannen in Schieoevers-Noord. De provincie Zuid-Holland is de beheerder van de Schie. Ze hebben afspraken gemaakt over de te bouwen brug en de te verplaatsen loswal en ligplaatsen, onder voorwaarde van definitieve goedkeuring door gemeenteraad en provinciale staten. De doorvaarhoogte wordt drie meter. Om de aanleg van de Gelatinebrug mogelijk te maken, moeten de bestaande loswal en twee ligplaatsen voor de binnenvaart verplaatst worden.

De provincie en de gemeente investeren allebei in dit project. De kosten komen volgens planning uit op ongeveer zestien miljoen euro.


Gerelateerd