Die woontoren moet zo ver mogelijk van binnenstad

05-06-2022 Wonen Han van der Horst


COLUMN - Er bestaat in Schiedam veel kritiek op de halve wolkenkrabber die men op de hoek van de 's-Gravelandseweg en de Burgemeester van Haarenlaan wil bouwen. Dit monstrum zal in grote delen van de oude binnenstad dominant zichtbaar zijn. Ook neemt het de wind weg van de trotse molens die aan onze vesten staan. Zij verworden trouwens tot dwergen vergeleken met de geplande woontoren.

Nu hoeven de molenaars dat niet op zich te laten zitten. Zij beschikken over een eeuwenoud windrecht. Je mag in hun buurt niets neerzetten dat de wind afvangt. Dat wordt in modern ambtenarenbargoens aangeduid als de molenbiotoop. 

Dezer dagen leerden de Schiedammers dat gemeentes toestemming mogen vragen om die rechten te beperken. Dat heeft het college van Schiedam gedaan. Je mag daarbij, aldus een woordvoerder, geen verband leggen met de plannen voor The Miller. Men was al eerder van plan een aanvraag te doen tot het verruimen van de regels rond de molenbiotoop. Dit in navolging van voorbeelden uit Leiden en Den Haag.

Dat argument is natuurlijk van nul en gener waarde. Het gaat erom dat het plaatselijk bestuur hinder door oude windrechten wil verminderen zodat het de vrije hand heeft bij het toelaten van projectontwikkelaars. Dat is de kern van de zaak. In de praktijk heeft de gemeente de projectontwikkelaars van The Miller wel degelijk meer ruimte gegeven.

Schiedammers moeten zich er rekenschap van geven dat The Miller een zeer overheersend gebouw wordt. Dat is ook de bedoeling. De ontwerpers beschouwen het zelf als een nieuwe stadsentree van Schiedam. Dat schrijven ze zelf in hun verkooppraatjes. Niet de molens moeten in het zicht komen, maar The Miller.

Blijkens de ontwerpen is dat een kraak- en smaakloos gebouw van zeventig meter, zoals men die een halve eeuw geleden in de DDR onzaliger nagedachtenis graag optrok. 

Het is geeneens een hele wolkenkrabber. Het is een halve wolkenkrabber. Het is een navolging van wat er in Rotterdam allemaal wordt neergezet: de Zalmtoren bijvoorbeeld. Maar dan kleiner en gewoner. Oninteressanter. Vanzelfsprekender. Niets bijzonders.

Niets bijzonders maar wel dominant. Schiedam zal er door gaan ogen als Rotterdam, maar dan provinciaalser, lulliger, een entree waar je maar het liefst aan voorbij rijdt op weg naar het echte werk.

Ondanks de zware beschadigingen die de laatste halve eeuw zijn toegebracht, heeft Schiedam nog een interessante historische binnenstad, die in omvang en kwaliteit alles overtreft wat er in de Rijnmond op dit gebied te vinden is. De vijf hoge molens zijn het waarmerk van dit unieke centrum. Zij zijn het 'unique selling point' van onze stad in de Rijnmond. Zij zijn onze trots.

Dan mogen we dat niet door een smakeloze woontoren laten verpesten. Je mag hem best proberen neer te zetten op het grondgebied van de gemeente, maar doe het dan zo ver mogelijk van de binnenstad. Bij de Vijfsluizen bijvoorbeeld of aan de noordkant van de A20 in de buurt van de gemeentegrens met Vlaardingen. Maar niet daar. Nooit daar.