Eén derde minder huisuitzettingen

29-01-2018 Wonen Redactie

SCHIEDAM – Het aantal huisuitzettingen als gevolg van een huurachterstand is in anderhalf jaar tijd met één derde afgenomen. Dat is het gevolg van een convenant dat in april 2016 werd gesloten tussen de gemeente Schiedam, Woonplus en Stroomopwaarts. Ze begonnen de pilot ontruimingspreventie met als doel huisuitzetting van gezinnen te voorkomen, zodat kinderen in een veilige en stabiele situatie opgroeien. De pilot heeft ook nazorg om terugval in oud gedrag te voorkomen.

“Wij hebben passende maatregelen ingezet om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezinnen op straat terechtkomen”, schrijven burgemeester en wethouders van Schiedam. “Eerder zijn we gestart met de Plusvoorziening met als doel om Schiedammers binnen een jaar te begeleiden naar zelfstandig wonen. Het gaat om vijftien woningen verdeeld over de stad. De Plusvoorziening sluit aan bij de zorgvraag en loopt goed. Deze opvangvoorziening is echter niet geschikt voor gezinnen met een complexe problematiek. Begin 2016 hebben wij aan de Stichting Eickerlyc de opdracht gegeven om een opvangvoorziening voor deze gezinnen te starten voorzien van intensieve begeleiding.”

“Deze maatregel is een meerwaarde op de Plusvoorziening. Het omvat vijf woningen, verdeeld over de stad. Het gaat hierbij om gezinnen met grote, hardnekkige problemen waarbij vaak schulden, een klein sociaal netwerk en GGZ-problematiek een rol spelen. De gezinnen stromen binnen één jaar door naar een zelfstandige woning. Deze voorziening is de afgelopen periode goed neergezet en werpt nu al zijn vruchten af: een aantal gezinnen woont weer zelfstandig.”

“Alle woningen zijn momenteel bezet”, zegt het college van B & W. “Er bestaat een wachtlijst voor gezinnen in afwachting op een woning via de Stichting Eickerlyc. Deze gezinnen staan niet op straat, maar krijgen een andere vorm van zorg.”

Het aantal huisuitzettingen wegens een huurachterstand is afgenomen met 36 procent.

De pilot ontruimingspreventie begon in Schiedam-Noord, maar wordt dit jaar in de hele stad ingevoerd.

Eind 2015 bleek er in Schiedam te weinig capaciteit om dak- en thuisloze gezinnen bij te staan; dat gold ook voor Schiedammers met een meervoudige problematiek. De gemeenteraad stelde extra middelen beschikbaar om de problematiek aan te pakken. Het heeft geresulteerd in succesvolle maatregelen. Naast het terugdringen van het aantal huisuitzettingen gaat het om de komst van een kleinschalige woonvoorziening aan de Westvest.

De Westvest was bedoeld als aanvulling op de dak- en thuislozenopvang aan de Nijverheidsstraat in Vlaardingen. Het college zegt hierover: “Voor een grote groep mensen is het niet haalbaar om tijdens hun zes maanden durend verblijf in De Elementen grip te krijgen op hun problemen. Halverwege 2016 zijn wij de locatie Westvest gestart, zodat mensen na hun zes maanden verblijf bij De Elementen een vervolg krijgen bij deze locatie. Westvest biedt tijdelijke woonruimte aan 24 mensen waar intensief zorg op maat wordt aangeboden. Op dit moment zijn 20 van de 24 plekken bezet en zijn de eerste personen succesvol zelfstandig gaan wonen. Iedereen die vervolgens zelfstandig gaat wonen ontvangt nazorg op maat, met als doel om terugval zo veel mogelijk te voorkomen. Mede door deze voorziening is de wachtlijst van De Elementen korter geworden en kan er bekeken worden welke zorg voor een persoon het beste passend is.”

Met de komst van de Westvest is de doorstroom van De Elementen geoptimaliseerd. De wachtlijst voor Schiedammers bij De Elementen is vorig jaar gehalveerd.Gerelateerd