Forse verbouwing maakt De Erker duurzaam

29-03-2018 Wonen Redactie

SCHIEDAM - De Erker krijgt zonnepanelen. En andere duurzame maatregelen die tevens de kosten van de exploitatie van het gebouw drukkken. De nieuwe uiitrusting maakt deel uit van de grootschalige verbouwing van het pand in de Aleidastraat / Jan van Avennestraat.

Die gebeurt in twee fasen. De eerste staat in het teken van het wegwerken van achterstallig onderhoud. Tegelijk wordt dan overal dubbel glas aangebracht. Over die eerste fase zegt Martin van Loopik, lid van het bouwteam: “Er zit schot in het proces. We hebben het bestek mogen beoordelen. Nu worden vier aannemers uitgenodigd om een offerte uit te brengen. We verwachten dat we het werk voor de eerste fase begin mei kunnen aanbesteden.”

In de tweede fase gaat het vooral om maatregelen die moeten zorgen voor flinke energiebesparing. En verhoging van het gebruikscomfort. "Het gaat dan om zaken als warmtewinning uit de bodem, isoleren van de fundering, nieuwe zuinige ketels, een systeem waarbij licht en verwarming/koeling alleen werken bij het gebruik van ruimtes, dat soort werk", aldus Harry Visser, die met Van Loopik en twee ambtenaren het bouwteam vormt. Op de aangrenzende gymzaal van Primo komen zonnepanelen. De uitvoering van de tweede fase begint volgens planning begin 2019. "Dat wordt nog een hele klus, omdat tijdens het werk de winkel moet openblijven. We verwachten daarom dat de uitvoering zeker een half jaar gaat duren", zegt Visser.

Het voorwerk voor de verbouwing begon al enkele jaren geleden. "Nu krijgen we resultaten door de goede samenwerking met gemeente en fondsen." Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds en het Oranjefonds dragen bij in de dekking van de kosten van de verbouwing. Het bouwteam ziet dit als 'erkenning en waardering voor de vrijwilligers van De Erker'. “We zouden het reuze aardig vinden als medewerkers van de fondsen eens een keer een kijkje komen nemen als het werk is gestart.”

Volgens hem gaat het De Erker niet alleen om de kostenbesparing. "Bij De Erker zijn we altijd te vinden voor het meedoen aan projecten die bijdragen aan een beter milieu en het
opvangen van de gevolgen van klimaatverandering." Van Loopik: “Om de riolering te ontzien bij zware regenbuien gaat De Erker meedoen met een project om tijdens hoosbuien het
water op te vangen in grote tonnen. Tegen onze gevel komen drie vaten van duizend liter die bij slecht weer het water kunnen opvangen. Dat water kan dan later via het riool weer
afgevoerd worden.”

Sociale doelen zijn voor Visser en Van Loopik ook belangrijk: “We hebben bedongen dat voor de uitvoering van het werk leerlingen van het Lentiz College als stagiaire worden
ingezet.”

Vorig jaar werk het interieur van De Erker vernieuwd. Dat gebeurde met inbreng van de tv-persoonlijkheden Gordon en Gerard Joling.Gerelateerd