Geen miljoenen uit 'proeftuinen' voor Groenoord

26-10-2020 Wonen Redactie

De Leiding over Noord moet Groenoord van warmte gaan voorzien. De leiding werd al zes jaar geleden aangelegd; foto: Eneco


SCHIEDAM - Schiedam grijpt naar een miljoenensubsidie voor de verduurzaming van Groenoord.

De gemeente Schiedam en Woonplus hadden een bijdrage van 4,9 miljoen euro aangevraagd in het kader van het project Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Vandaag kregen zij te horen dat hun aanvraag niet wordt gehonoreerd. "De selectiecommissie heeft helaas besloten dat Nieuwe Energie voor Groenoord geen deel zal uitmaken van de tweede ronde Proeftuinen en daarmee niet de aangevraagde bijdrage ontvangt", aldus een gemeentelijke mededeling.

Wethouder Jeroen Ooijevaar is teleurgesteld. Hij vertrouwt echter op de zogenaamde business case die 'woonlastenneutraliteit op wijkniveau' mogelijk maakt. In deze rekensom met kosten en opbrengsten is geen rekening gehouden met mogelijke subsidie uit het proeftuinenprogramma. Ook wethouder Fahid Minhas geeft aan ervan uit te gaan dat 'we nog steeds een haalbaar en betaalbaar aanbod kunnen doen'. 

Binnenkort moet de gemeenteraad zich uitspreken over de plannen met het van het aardgas af halen van Groenoord, op basis van de haalbaarheidsstudie.Gerelateerd