Gemeente zet leningen aan Woonplus om in zekerheid

08-08-2020 Wonen Kor Kegel

Woonplus realiseerde eerder dit jaar de woningen op het Fabriplein


SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders stemmen in met het verzoek van Woonplus om leningen met variabele rente (met een totaal van 24,6 miljoen euro) om te zetten naar leningen met vaste rente. Woonplus krijgt daardoor jaarlijks hogere rentekosten, maar het levert zekerheid op voor de resterende looptijd van de leningen.

Tegelijk wordt het risico op bijbehorende derivaten geëlimineerd, schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad. Feitelijk koopt Woonplus het risico op het ‘doorzakken’ van de derivaten af. Die afkoop wordt ingebouwd in de te betalen rente op de om te zetten leningen.

De risico’s voor de gemeente nemen niet toe. Het geborgde bedrag blijft hetzelfde. Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg. De gemeente is dit najaar een achtervangpositie met WSW overeengekomen voor de periode tot en met 2023. Voor het omzetten van de leningen aan Woonplus stelt WSW als eis dat de gemeente expliciet instemming verleent en verklaart 'bekend te zijn met de achtergrond, aard en doel van de leningen' – een formaliteit, waaraan het college gehoor geeft.

Tot afgelopen najaar had de gemeente geen doorlopende standaardovereenkomst met WSW. Daarom moest de gemeente voor elke lening aan Woonplus een afzonderlijk besluit nemen.

Tientallen gemeenten in Nederland hadden al zo’n overeenkomst met het fonds voor de sociale woningbouw. Schiedam nu ook en het voordeel is dat WSW nu zelfstandig borgstellingen kan doen met achtervang van de gemeente voor geldleningen van Woonplus tegen gunstige condities.

Voorheen bestond die relatie wel. Deze is afgelopen najaar hersteld. “Wij vinden het belangrijk dat Woonplus zijn taken kan blijven uitvoeren en kan financieren tegen voordelige condities onder borgstelling van het WSW”, schreef het college toen.Gerelateerd