Genoeg woningen voor iedereen?

19-02-2019 Wonen Ingezonden

SCHIEDAM - Guido Antunes, raadslid in Schiedam voor Groen Links, reageert op de column van Han van der Horst over sociale woningbouw. Onder de noemer 'Genoeg woningen voor iedereen? Waarom GroenLinks trots is op de regionale woonafspraken', stelt hij dat niet te minnetjes moet worden gedaan over de afspraken die in Rijnmond-verband gemaakt zijn.

"In een column op Schiedam24 vraagt Han van der Horst zich af of we nou blij zouden moeten zijn dat Schiedam er komende jaren als gevolg van afspraken met andere gemeenten over de regionale woningvoorraad ‘slechts’ 31 sociale woningen bij hoeft te bouwen. De woningnood aan de onderkant van de markt is toch veel groter dan dat?

Han heeft gelijk; de behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen is enorm, niet alleen in Schiedam overigens. Schiedam heeft nu in vergelijking met andere gemeenten in de regio veel sociale woningen. Dat is geen luxe maar dat is noodzakelijk. Er zijn in Schiedam veel mensen met een laag inkomen die een woning nodig hebben. Daarnaast wonen er in onze stad veel mensen alleen of met zijn tweeën. Er is dus behoefte aan genoeg sociale woningen. Maar die is er zeker ook in andere gemeenten! Het is daarom heel goed nieuws dat die andere gemeenten nu ook hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Dat gemeenten die tot nu toe alleen maar duurdere woningen gebouwd hebben, ook sociale woningvoorraad gaan toevoegen.

Dan de sociale woningvoorraad in Schiedam. Die is de afgelopen jaren alleen maar kleiner geworden. Daar hebben wij als GroenLinks ons vaak over laten horen. Zonder wijziging in het beleid van Schiedam, de woonvisie, zou die sociale woningvoorraad de komende jaren trouwens nog veel verder teruglopen. Daarom hebben wij bij de coalitievorming de harde eis gesteld dat de huidige voorraad sociale woningen behouden blijft. En dat die voorraad kwalitatief verbeterd en verduurzaamd wordt. Dat is een forse verandering in het beleid van Schiedam! Er moet de komende jaren veel gebouwd worden in Schiedam. GroenLinks wil niet dat die bouwplannen ertoe leiden dat mensen die niet in een duurdere woning kunnen wonen, de stad uit gejaagd worden. Maar als je wilt verhuizen naar een duurdere woning, moet die er wel zijn. Door het aantal sociale woningen in stand te houden en andere woningen bij te bouwen, komt onze woningvoorraad meer in balans zonder dat we sociale woningen hoeven te slopen.

Schiedam heeft nu samen met de omliggende gemeenten en de provincie afspraken gemaakt over te bouwen woningen de komende jaren. Die afspraken leiden ertoe dat er meer evenwicht komt in de woningvoorraad in de hele provincie. Dus meer sociale woningbouw in gemeenten waar er nu vooral of alleen maar duurdere woningen zijn. Omdat Schiedam al relatief een grote sociale woningvoorraad heeft ‘mocht’ Schiedam van de provincie, die deze regionale woonafspraken coördineert, onze sociale woningvoorraad met ruim tweeduiezend(!) woningen verminderen. Die zouden dan door andere gemeenten bijgebouwd moeten worden. Dat past niet in ons beleid dat mensen die nu in die sociale woningvoorraad wonen, welkom moeten blijven in Schiedam. Daarom heeft Schiedam in de regionale afspraken een kleine groei van de sociale woningvoorraad afgesproken. In plaats van duizenden sociale woningen minder, komen er 31 meer. Daar zijn wij erg trots op. We zullen het college de komende jaren scherp controleren op het waarmaken van deze afspraak bij komende nieuwbouw en renovatieprojecten.

Wij zijn ook heel blij dat met de regionale woonafspraken ook andere gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en afspreken sociale woningen te gaan bouwen. Dat zorgt ervoor dat niet alleen in Schiedam goedkope huur- en koopwoningen beschikbaar zijn. Die afspraken moeten die gemeenten dan wel nakomen! En daar komt de provincie om de hoek. Die moet zijn taak als handhaver en politieagent waarmaken. Niet alleen ‘blaffen’, maar ook ‘bijten’ als gemeenten zich niet aan de afspraken houden. GroenLinks zal er ook in de provincie alles aan doen om het provinciale bestuur hiertoe aan te zetten."Gerelateerd