Grondwater of hemelwater

12-01-2019 Wonen Advertentie


SCHIEDAM - Een huiseigenaar is verantwoordelijk voor het waterdicht houden van zijn eigendom. Of het nu gaat om regenwater of grondwater.

Staat er nu en dan water in de kruipruimte, dan hoeft u in principe niets te doen. Staat er vaker of zelfs altijd water in de kruipruimte dan wordt aangeraden maatregelen te treffen. De mensen van Servicepunt Woningverbetering kunnen u adviseren over het treffen van maatregelen. Maar ook kunnen zij u in contact brengen met de deskundigen bij de gemeente.

Bij overlast van hemelwater als gevolg van een verstopte leiding, is de eigenaar verantwoordelijk voor de leidingen op eigen grond en in huis. De gemeente is vanaf de perceelgrens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de rioleringsleidingen. Ondervindt u last van hemelwater of verstopte leidingen neem dan contact op met de gemeente: 14010.