Haast achter De Maurits

25-04-2018 Wonen Kor Kegel


SCHIEDAM – De nieuwe gemeenteraadsleden hebben nog tot morgen de tijd om een standpunt in te nemen over het bouwplan De Maurits. Als meer dan tachtig procent van de raadsleden geen behoefte heeft aan individuele behandeling van het onderwerp, kan het college van B & W de ontwerp-omgevingsvergunning voor zes weken ter inzage leggen.

Hebben meer dan zeven van de vijfendertig raadsleden wel behoefte aan bespreking, dan komt De Maurits ter sprake in de gemeenteraad en wordt de ontwerp-vergunning niet eerder ter inzage gelegd dan na een (positief) raadsbesluit.

In september werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor woningbouwontwikkeling aan de Dr. Noletstraat. Het plan staat bekend onder de naam De Maurits en betreft de realisatie van 27 appartementen met parkeergarage. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan Schiedam-West. Wonen is op een kantoorlocatie niet toegestaan en delen van het bouwplan zijn buiten de bouwvlakken.

Erger, de bouwhoogte van De Maurits overschrijdt de maximaal voorgeschreven bouwhoogte. Het college van B & W ziet medewerking aan de aanvraag alleen mogelijk als de gemeenteraad geen belemmeringen opwerpt.


Gerelateerd