Het is en blijft spannend, over Nieuwe Energie voor Groenoord

15-12-2020 Wonen Redactie


SCHIEDAM - Het wordt een spannend staaltje democratie, vannacht of morgenavond als de raad zich uitspreekt voor of tegen het collegevoorstel Nieuwe Energie voor Groenoord.

In de eerste termijn van de raadsvergadering spraken de kleinere fracties zich uit over het voorstel, enkele grotere fracties houden de kaarten nog even tegen de borst.

De meningen zijn zeer verdeeld, waarbij het vooral gaat om een inschatting van de risico's van het project, de weging van het draagvlak in de wijk en de te behalen besparingen op kooldioxide-uitstoot waarvoor de aanschakeling op het warmtenet van Eneco gaat zorgen.

De fracties van AOV, PvdA, OPS, LOS, SLV en CU-SGP lieten al blijken het voorstel echt niet te zien zitten en tegen te willen stemmen. Uitgesproken voor zijn Groen Links, CDA, Progressief Schiedam en fractie Post. Dat betekent acht zetels voor het voorstel, elf tegen. Het zal aan de grote drie - VVD, Denk en D66, samen goed voor veertien zetels - liggen hoe het pleit wordt beslecht. D66 is daarbij gebrand op het niet met gelden uit de Eneco-opbrengsten dekken van de leningen. en Denk wil uit de besluitvorming garanties slepen van B&W voor de realisatie van werkgelegenheid en sport- en spelfaciliteiten in de buurt, alsnog ouderenhuisvesting voor specifieke doelgroepen als hun islamitische achterban.

PS. De kop van dit artikel miste in eerste instantie een 't'Gerelateerd