Hoe de gehaktmolen voor opluchting zorgt

15-02-2019 Wonen Redactie


SCHIEDAM - De Oosterstraat is optogen over 'de shredderbrief' die de bewoners van de straat ontvingen van de gemeente Schiedam. Daarin zegt het gemeentebestuur zo veel als dat het plan tot uitkoop en sloop van de bewoners definitief van tafel is.

Door de figuurlijke gehaktmolen dus, het plan zoals dat door het Watertorenberaad was opgesteld. Dat plan zorgde voor grote onrust in de oudste en laagstgelegen delen van Schiedam-Oost: behalve de Oosterstraat zijn dat de Villastraat en de Oostsingel. Dankzij een zogenaamd WOB-verzoek, (de mogelijkheid tot het opvragen van documenten op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur) kreeg de buurt de beschikking over het rapport van het Watertorenberaad; de gemeente had daarvan slechts een deel vrij gegeven. De denktank van bouwers, investeerders, overheden en architecten-stedenbouwers - vernoemd naar de oude watertoren van Dordrecht - zag geen andere kansen voor de straten dan het uitkopen van de bewoners, gevolgd door sloop en complete herontwikkeling van de wijk. 

Op 21 januari stelden de wethouders Fahid Minhas en Jeroen Ooijevaar in gesprek met de buurt al duidelijk dat de plannen wat hun betreft geen kans van slagen hadden. Middels een brief van 7 februari deelt het college van B&W nu nog eens uitdrukkelijk mede 'zich niet te kunnen vinden in het uitgebracht advies'. Dat het overigens nooit tot een formele status in de gemeentelijke besluitvorming schopte, aldus een woordvoerder van de gemeente. Het was veeleer zo dat Schiedam de kansen om het structurele problemen van natte voeten in de wijk aan te pakken, niet wilde missen. Een denktank is er immers voor de lumineuze ideeën en vergelijkingsmateriaal met elders.

"Wij vinden de plannen te vergaand en zien hiervoor ook geen draagvlak in de wijk", stelt B&W in de brief. "Om eventuele onduidelijkheden weg te nemen leek het ons goed u dit ook schriftelijk mee te delen."

Dat is met gevoel voor understatement opgeschreven. De plannen zorgden voor consternatie. "De onrust die na de ontdekking van de pilot (het vragen van Schiedam naar een advies van het Watertorenberaad -red.) in juli 2018 al was ontstaan, veranderde in ongeloof en verontwaardiging", zo schrijft de beheerder van de website van de Oosterstraat. 

Udo Prins uit de Oostsingel schreef daarop een maand geleden een brief aan de raad en het college, waarin hij een behoedzame aanpak bepleitte. 92 Bewoners van de Oosterstraat onderschreven het stuk.

Nu dus uitsluitsel. Op de pagina van de straat wordt nu geadviseerd: "Bewaar de brief zorgvuldig voor het geval er onterechte moeilijkheden ontstaan bij pandverkoop."

Ps. Dit artikel is na plaatsing aangepast, in de zin dat de site van de Oosterstraat een website is, en geen Facebookpagina, zoals eerder geschreven.Gerelateerd