Huurdersvertegenwoordigers Woonplus gepresenteerd

31-01-2018 Wonen Redactie

De leden van het bestuur van de nieuwe huurdersorganisatie HOW: (v.l.n.r.) Ljubinka Bencun, Milli Ramazan, Jolanda van Wijnen, Theo Schoenmakers, Minelfa Koranchie en Jan van Oossanen; foto: Jan van der Ploeg


SCHIEDAM - De Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW) is vandaag gepresenteerd.

Sinds 1 januari is dat de organisatie die de huurders vertegenwoordigt bij Woonplus. De HOW neemt de belangenbehartiging over van het Schiedams Overleg
Bewonersorganisaties (SOBO).

Het SOBO heeft een bredere doelgroep: huurders van diverse verhuurders, kopers, VvE’s en diverse sociale partners. Ingegeven door de Woningwet en de behoefte om meer rechtstreeks met de eigen huurders te overleggen, startte Woonplus afgelopen voorjaar het traject voor de oprichting van een nieuwe onafhankelijke huurdersorganisatie. Zie ook dit artikel  van Schiedam24 uit december.

De huurdersorganisatie overlegt met Woonplus over onderwerpen als het onderhoud van woningen, de huurprijzen en plannen voor het slopen van woningen. Daarnaast
kan de HOW zelf onderwerpen op de overlegagenda zetten en kunnen deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg.

Het bestuur van de HOW bestaat uit maximaal zeven leden. Zes huurders, met uiteenlopende achtergrond, leeftijd en ervaring en wonend in verschillende Schiedamse buurten, hebben zich  voor de op te richten stichting gemeld en vormen nu het bestuur. Naast drie geboren Schiedammers bestaat het HOW-bestuur uit leden die werden geboren op Curacao, in Bosnië en in Rotterdam.

Het gaat om Milli Ramazan (33, Nieuwland), vrijwilliger bij het Promotieteam Nieuwland; Jolanda van Wijnen (54, Zuid) zij kwam in beeld vanwege haar kritische inzet voor de bewoners van de Wetenschappersbuurt; Jan van Oossanen (66, Groenoord) is actief in de Huurdersbelangenvereniging Groenoord waar hij onder meer waakt over onderhouds- en stookkosten; Lubi Bencun (44, Centrum, penningmeester) viel op door haar inzet voor een schone, hele en veilige buurt in de binnenstad; Minelfa Koranchie (24, Nieuwland, secretaris) toonde zich een kritische huurder toen zaken rond haar woning niet zo goed verliepen. Theo Schoenmakers (64, Centrum, voorzitter) is volgens zijn twitteraccount 'wereldberoemd in Schiedam en omstreken'.Gerelateerd