Irado maakt misbruik van de burgerzin

12-07-2021 Wonen Han van der Horst

De laatste tijd neemt de vervuiling van de Schiedamse straten toe, zegt Han; foto: Jacqueline


COLUMN - In paginagrote advertenties wekte Irado ons op een container te adopteren. Dat is gek. De Schiedammers hebben met elkaar al sinds jaar en dag de vuilniscontainers in heel de stad geadopteerd. Dit doen zij door het betalen van de afvalstoffenheffing, die voor een gezin al gauw veel meer dan driehonderd euro per bedraagt.

Nu wordt ons gevraagd extra liefde te betonen voor een specifieke container in de buurt. Wie er eentje adopteert, krijgt een afvalgrijper, werkhandschoenen, bezem en stoffer en blik cadeau. Die zijn bedoeld om de omgeving van de container schoon te maken. Het komt vaak genoeg voor dat de klep van de container verstopt raakt. Daarvoor krijgt de adoptieouder een speciale sleutel om het ding te openen. Dan kun je vaak zo’n verstopping verhelpen. Allemaal liefdewerk oud papier. Voor een deel zelfs letterlijk.

De laatste tijd neemt de vervuiling van de Schiedamse straten toe. Het is eerder regel dan uitzondering dat je naast containers allerhande afval en volle vuilniszakken vindt. De meeuwen pikken ze gauw open want deze gevleugelde gangsters vinden er altijd wel iets om naar binnen te schrokken. Voor een deel is dat de schuld van de Irado zelf. Schiedammers hebben een pasje nodig om één enkele vuilniscontainer te kunnen openen. Als die vol is of verstopt zit, hebben zij geen alternatief. Bovendien wonen er in onze stad veel mensen die om welke reden dan ook niet bij de gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven. Zij komen niet eens in aanmerking voor een afvalpas.

Zulke mensen vormen een groot deel van de zogenaamde bijplaatsers. We mogen blij zijn dat zij hun vuilnis ten minste nog tegen de containers aan zetten. Spoedig zal iemand van de gemeente wel op het idee komen ze met camera’s te betrappen. Dan komt hun vuil voortaan in de hele wijk terecht.
Dit probleem wil de Irado nu door vrijwilligers laten oplossen. Laten we één ding vaststellen. Irado is een verzelfstandigd bedrijf dat zijn eigen broek op moet houden. Het heeft de aanbesteding gewonnen om de stad vrij van afval te houden. Daarvoor stuurt het zeer fikse rekeningen naar het stadskantoor die worden betaald uit de afvalstoffenheffing waar u waarschijnlijk meer dan driehonderd euro per jaar voor betaalt.

Als Irado er niet in slaagt om met het eigen personeel de stad vuilnisvrij te houden, is dat niet het probleem van de inwoners maar van het bedrijf zelf. Dan heeft het te weinig mensen in dienst om de beloftes aan de gemeente waar te maken. Dat kun je niet op je uiteindelijke klanten afwentelen. Het is schandalig dat Irado nu Schiedammers gratis aan het werk te zet. En dat de gemeente daar blijkens het logo onder de advertenties nog achter staat ook. Op schaamteloze wijze probeert Irado misbruik te maken van de burgerzin.

Naschrift: Han blijkt op twee punten in deze column de feiten niet helemaal goed op een rijtje te hebben, zo werd ons gemeld. Bij een volle container kan een Schiedammer altijd met de pas naar een volgende container lopen om daar zijn of haar afval weg te gooien. Om zo'n pas in bezit te krijgen is geen inschrijving in de gemeentelijke basisadminstratie nodig: aanvragen volstaat als de pas op een adres ontbreekt. Bewoners worden bij wegverhuizen geacht hun pas achter te laten. Er is één pas per huishouden beschikbaar.Gerelateerd