Irado opgetogen over zoektocht naar 'containeradoptanten'

21-07-2021 Wonen Redactie


SCHIEDAM - Irado is tevreden over de respons op de zoektocht naar mensen die een afvalcontainer willen 'adopteren'. De afvalinzamelaar ziet het onder de hoede nemen van containers als een belangrijk middel in de strijd tegen de vervuiling van de stad.

"Wow! Er hebben zich al meer dan vijftig adoptanten aangemeld in Schiedam", zo laat Irado via Twitter weten. "Zij hebben bij elkaar al ruim honderd containers geadopteerd!"

'Adoptie' van een container betekent dat de buurtbewoner afval dat niet in maar bij de inzamelingsplekken wordt gezet, alsnog in de containers gooit. Zij worden geacht troep die niet in de container past te melden bij Irado, die dat dan snel komt ophalen. Als ze er trek in hebben kunnen ze ook buurtgenoten die verantwoordelijk zijn voor de bijplaatsingen aanspreken op hun handelen en uitleggen hoe het wel moet. De mensen die een container onder hun hoede nemen krijgen een sleutel om eventuele problemen - verstoppingen - te verhelpen. Lukt dat niet, dan beschikken zij over een snel contact met Irado, die belooft deze gevallen met voorrang op te pakken. Ook een schoonmaakpakket moet de adoptant helpen het straatbeeld rond de containers zo vriendelijk mogelijk te houden.

Ruim twee weken geleden begon Irado de campagne om mensen die een container onder hun hoede willen nemen te werven. Zie ook dit artikel.Gerelateerd