Jaarwisseling zonder arrestaties mede dankzij oplettende burgers

19-02-2018 Wonen Kor Kegel


SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers schrijft de goed verlopen jaarwisseling van zondag 31 december en maandag 1 januari mede toe aan vijftig oplettende Schiedammers die zich bereid hadden getoond om een oogje in het zeil te houden en in de eindejaarsperiode actief benaderd te worden door het Klant Contact Centrum van de gemeente.

“Mede dankzij meldingen van deze bewoners konden politie, brandweer en gemeente in de week voorafgaand aan de jaarwisseling een aantal potentiële brandhaarden verwijderen”, schrijft Lamers in een terugblik die vandaag op de website van de gemeente verscheen.

Niet alleen de burgemeester heeft hier waardering voor, maar de betrokken burgers hebben het intensieve contact zelf ook als positief ervaren. In alle wijken was tevoren tijdens het wijkoverleg kenbaar gemaakt welke maatregelen de gemeente zoal in overweging had. Het gevolg was dat vijftig Schiedammers uit de verschillende wijken zich aanmeldden als ‘ogen en oren’ van de gemeente en de hulpdiensten.

Opmerkelijk is dat de oplettende inwoners er met hun meldingen voor gezorgd hebben dat er geen arrestaties verricht hoefden te worden. De hulpdiensten konden steeds tijdig ingrijpen, waardoor aanhoudingen niet nodig waren.

Minder schade

De schade aan gemeentelijke eigendommen was bij deze jaarwisseling fors minder dan in vorige jaren. Burgemeester Lamers noemt een schadepost van 22.743 euro. Een jaar eerder was dat 32.146 euro en het jaar daarvoor 65.630 euro. Ook die aanzienlijke vermindering van het schadebedrag draagt bij aan de conclusie dat de jaarwisseling in het algemeen goed verlopen is.

De meeste schade ontstond op speelplekken (11.250 euro), aan afvalbakken (6076 euro), aan bebording (2462 euro), aan riolering (1078 euro) en aan straatmeubilair (850 euro).

Volgens Lamers is het een heel goede zet geweest om op Oudejaarsdag vanaf zes uur ’s middags een rijdend coördinatieteam de stad in te sturen. De politie en de brandweer alsmede een crisismanager van de gemeente konden hun capaciteit combineren en die samenwerking is als zeer daadkrachtig, pragmatisch en effectief ervaren, ook door Irado en de DCMR Milieubeheer Rijnmond.

Lamers: “De jaarwisseling van 2017-2018 is zonder grote verstoringen van de openbare orde verlopen. Op een drietal locaties, waaronder het Vriendschapsplein, was de situatie enige tijd onrustig maar beheersbaar. De hulpdiensten moesten op deze locaties meerdere malen terugkomen. De intensieve voorbereidingen voorafgaand aan de jaarwisseling en het multidisciplinaire optreden van de politie, brandweer en de gemeente tijdens de jaarwisseling hebben zeker een positieve invloed gehad. In de hele stad hebben de politie en het team Toezicht & Handhaving jongeren die te vroeg knalden gewaarschuwd.” En voorts: “Er zijn ook meldingen geweest dat er vuurwerk werd afgestoken in de vuurwerkvrije zones, hier is echter geen inzet op gepleegd aangezien de handhavers op dat moment druk waren met meldingen met een hogere prioriteit. In de hele eindejaarsperiode zijn er tachtig meldingen van vuurwerkoverlast geweest, waarvan 28 op Oudejaarsdag. Er zijn geen meldingen van geweld tegen hulpverleners.”

Vuurwerk

Dit jaar is voor de tweede maal gebruik gemaakt van het vuurwerkdetectiesysteem. Anders dan vorig jaar was het nu in de hele stad geïnstalleerd. Het systeem heeft inzicht gegeven in de locaties waar veel vuurwerk buiten de daartoe bestemde tijden werd afgestoken. Er zijn door het team Toezicht en Handhaving meerdere jongeren aangesproken op het ongeoorloofd afsteken van vuurwerk en er zijn, in het bijzijn van de ouders of voogden, 22 processen-verbaal uitgeschreven.

De maatregel van het beperken van de afsteektijden, vanaf 18.00 uur tot 2.00 uur, heeft ook dit jaar een positieve bijdrage geleverd. Op Oudejaarsdag werd er 's middags al redelijk veel vuurwerk afgestoken door groepen jongeren, maar dit was minder dan vorig jaar. Mogelijk had het te maken met het slechte weer op Oudejaarsdag.

Het regionale vuurwerkteam van de politie heeft afgelopen jaarwisseling en in de periode vooraf goede resultaten behaald. “Om overlast waar mogelijk te beperken zijn de bij ons bekende overlastgevers voorafgaand aan de jaarwisseling bezocht. In dit gesprek werd duidelijk gemaakt dat het verstoren van de openbare orde of plegen van vernielingen niet wordt getolereerd en dat eventuele schade zoveel mogelijk op de daders zal worden verhaald”, aldus Lamers in zijn verantwoording aan de Schiedamse gemeenteraad.

“Ook werd er dit jaar minder vuurwerk te vroeg afgestoken en lijkt er meer siervuurwerk en minder knalvuurwerk afgestoken te worden. Zwaar knalvuurwerk blijft ons echter wel zorgen baren. Ik deel de visie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat vuurwerk dat veel letsel kan veroorzaken of uitnodigt tot gevaarlijk gedrag en overlast geeft, verboden zou moeten worden.” Daaronder het vuurwerk dat enkel ontworpen is om een knaleffect te creëren.

De brandweer kreeg tijdens de jaarwisseling in totaal dertig meldingen, vergelijkbaar met een jaar eerder. De brandweer rukte uit voor elf containerbranden en negentien buitenbranden. Hierbij moet gedacht worden aan kerstbomen, speelplekken, afval en pallets.

Irado begon op 1 januari direct met het opruimen van vuurwerkresten en het schoonmaken van hotspot-locaties en doorgaande wegen. Op dinsdag 2 januari zijn extra medewerkers en veegwagens ingezet om de stad zo snel mogelijk schoon te maken. Opnieuw prijst de burgemeester de Schiedammers: “Ook inwoners hebben dit jaar weer een goede bijdrage geleverd. De inzamelpunten voor vuurwerkafval en kerstbomen zijn in de periode rond de jaarwisseling goed bezocht. Er zijn 1620 kerstbomen en 930 zakken vuurwerkafval ingeleverd. Dat is ruim zeven procent meer dan vorig jaar.”

“Ik heb veel waardering voor al het werk van de medewerkers van politie, brandweer, gemeente, Irado, alle andere betrokken partijen en de oplettende bewoners van Schiedam die als ogen en oren hebben gediend. De jaarwisseling blijft echter een nacht die veel extra aandacht en inzet van tijd, personeel en middelen vergt, en ieder incident blijft onacceptabel. Het feit dat er, ondanks een afname, nog steeds veel schade wordt veroorzaakt, en er ook dit jaar overlast door vroegtijdig afsteken van vuurwerk werd ervaren, betekent dat de inzet en voorbereidingen ook komende jaarwisseling veel aandacht verdienen”, kondigt Lamers alvast maar aan.Gerelateerd